Zároveň ale připomíná, že je vhodné podívat se na daňové zatížení i z jiného pohledu. „Den daňové svobody je dobrý ukazatel pro mezinárodní srovnání, je ale dobré vzít v potaz také časovou náročnost, která se pojí s daňovými zákony. Kvůli změnám v daňovém systému prakticky neustále narůstá objem času, který musí podnikatelé agendou trávit, což s sebou přináší mimo jiné i vyšší finanční náklady,“ připomíná Medřický.

Ve srovnání s ostatními jsme na tom bledě

Přestože počet hodin mírně klesá, srovnání s ostatními zeměmi nevypadá příliš lichotivě. Přitom nastavení daňového systému má jednoznačně přímý dopad na podnikání v České republice. „Jednoduchý daňový systém a rozumně nastavené daně s naprostou jistotou kladně ovlivní podnikání u nás a napomohou tak dalšímu ekonomickému rozvoji. Nehledě na to, že země bez komplikovaného daňového systému spíše nalákají investory,“ dodává Jiří Medřický.

Porovnání počtu hodin věnovaných daňové agendě v roce 2015 a 2016

 

Stát 2015 (počet hodin)2016 (počet hodin)
Česko413
405
Německo218
218
Polsko286
271
Slovensko207
188
Dánsko
130
130

Údaje: Světová banka