Tak zní ve stručnosti závěry průzkumu, který uspořádala u příležitosti 20. výročí svého založení Francouzsko-česká obchodní komora (FČOK) mezi členskými a francouzskými firmami působícími v ČR.

Kvalitních pracovníků je nedostatek

Nejvíce respondentů vnímá pozitivně politickou stabilitu (78 %) a kvalitu zaměstnanců na manažerských pozicích (77 %). Kontroverzně však vnímají českou pracovní sílu. Ačkoli 80 % dotazovaných hodnotí pozitivně její kvalitu a 66 % její cenu, celá třetina si stěžuje na její nedostupnost. Zároveň 26 % respondentů hodnotilo negativně veřejnou podporu investic a téměř třetina si stěžuje také na nízkou transparentnost a složitost českého daňového a právního systému.

Ochota zaměstnanců pracovat klesá

Podle 78 % respondentů vzrostly kvalita a dovednosti českých pracovníků. Nejvíce se zlepšily jazykové dovednosti (názor 79 % dotazovaných). Téměř beze změny zůstala mobilita zaměstnanců, nicméně 15 % dotázaných vnímá zhoršující se ochotu zaměstnanců pracovat.

Firmy plánují další rozvoj

„Je pozitivní, že firmy v našem průzkumu vnímají českou ekonomiku jako atraktivní trh a plánují zde svůj další rozvoj. Většina chce investovat do přijímání nových zaměstnanců. Zároveň ale respondenti poukazují na nedostatek kvalifikované pracovní síly, který považují za potenciální překážku dalšího růstu. Na tuto oblast bude třeba se zaměřit, pokud chce Česká republika zůstat i nadále atraktivním teritoriem pro zahraniční investory,“ uvedl Constantin Kinský, předseda FČOK.