„Podstatou našich zhruba hodinových přednášek je přiblížit žákům a studentům technických škol problematiku, která je čeká při nástupu do praxe. Mezi hlavní témata tak patří informace o právech a povinnostech zaměstnance, o tom, jak má vypadat pracovní smlouva, a podobně. Samozřejmostí jsou také například informace o podmínkách bezpečnosti práce,“ uvedl zmocněnec Krajského sdružení Odborového svazu KOVO Jihočeského kraje Jan Švec.

Jak má vypadat pracovní smlouva

Studenti se v rámci přednášek odborářů detailně dozvědí i o podmínkách pracovního poměru, podobě smluv či odměňování za odvedenou práci, tedy o mzdě, prémiích a případných benefitech. „Za zcela zásadní považuji vzdělání v oblasti pracovněprávní, kde se podle našich zkušeností vyskytuje dlouhodobě největší množství nedostatků,“ doplnil Švec.

Pomohou i s technickým vzděláváním

Odborový svaz KOVO působící na jihu Čech se v posledních měsících zapojil také spolu s Jihočeským krajem a hospodářskou komorou do kampaně na podporu technického vzdělávání. „Se získáváním kvalifikované pracovní síly mají firmy obrovský problém. Troufnu si říci, že její nedostatek v některých případech dokonce přímo ohrožuje realizaci zakázek či jejich kvalitu. To pro některé firmy může v konečném důsledku znamenat až existenční potíže,“ doplnil Švec.