Loni následkem pracovního úrazu zemřelo v ČR 131 lidí, o 25 více než předloni. Odboráři proto u příležitosti Mezinárodního dne vzpomínkových akcí za oběti pracovních úrazů a nemocí z povolání uspořádali před svým pražským sídlem na náměstí W. Churchilla za tyto oběti pietní akt.

Navýšit preventivní kontroly

„Nárůst smrtelných úrazů je časovanou bombou, a proto považujeme za důležité vrátit se do režimu zvýšených preventivních kontrol bezpečnosti práce,” uvedl předseda ČMKOS Josef Středula. Odbory podle něj budou na tripartitě požadovat jiný, nový a efektivnější přístup k problematice bezpečnosti práce.

S věkem rostou rizika

Nejčastěji smrtelné úrazy při práci postihují lidi věkové kategorie 51 až 60 let. „Přitom vesele diskutujeme o prodloužení věku pro odchod do důchodu, mnohdy na nekonečno, a tváříme se, jako by se nás to netýkalo, jako by člověk byl schopen zvládnout úplně všechno,” připomněl Středula.

Až o 100 procent více smrtelných nehod se podle něj také stalo u dohod o provedení práce, tedy mimo pracovní poměr. „To podle našeho soudu vůbec není náhoda. To je snaha někdy uniknout z trvalých pracovních poměrů,” dodal.

Počet smrtelných úrazů roste

Podle údajů Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) z konce loňského roku smrtelných úrazů v práci v minulých letech postupně ubývalo. Od roku 2014 se ale počty zase mírně zvyšují. Podle dřívějšího vyjádření šéfa SÚIP Rudolfa Hahna za růstem počtu fatálních úrazů může být oživení ekonomiky a růst zaměstnanosti. Loni bylo v Česku zaznamenáno celkem 1299 pracovních úrazů s hospitalizací delší než pět dnů.