Jen 5 % budoucích absolventů plánuje založit po dokončení studia vlastní byznys. Naopak naprostá většina míří na trh práce. Pokud jde o budoucí působiště, vedou finanční (37 %) a poradenská ( 27 %) odvětví. Proti předchozím ročníkům výzkumu poklesl zájem o práci v oblasti technologií, ačkoli je 66 % studentů považuje v následujících dvaceti letech výhledově za nejúspěšnější sektor.

Nabídnout mladým dostatek příležitostí

„To, že většina studentů považuje za lukrativní svázat celý svůj profesní život s jednou společností, nás překvapilo. Dosavadní trend byl spíše v získávání zkušeností v různých firmách a společnostech, což se projevilo i v předchozím ročníku průzkumu,“ komentuje výsledky Hana Velíšková, ředitelka HR oddělení KPMG Česká republika. „Tato nová skutečnost je v podstatě výzvou pro všechna HR oddělení velkých společností. Ukazuje se, že pokud nabídnete talentovaným juniorům dostatek příležitostí, jsou ochotni realizovat svoji kariéru v rámci jedné společnosti,“ dodává Velíšková.

Udrželi si globální myšlení

Právě příležitosti, profesní výzvy a příjemné pracovní prostředí hrají v rozhodování budoucích absolventů prim. Rovněž je pro ně důležité pracovat pro společnost, která svou činností pozitivně prospívá světu. „Je znát, že studenti si navzdory dění ve světě udrželi jisté globální myšlení, což je veskrze dobrá zpráva,“ připomíná Hana Velíšková.