"Oznamovatelé protiprávního jednání, ačkoli jednají v dobré víře a ve veřejném zájmu, mnohdy čelí legálním i nelegálním sankcím ze strany zaměstnavatele, a jsou tak pro svoje obecně prospěšné činy existenčně ohroženi ztrátou zaměstnání a dalšími postihy," uvedl ministr Dienstbier v podkladech pro vládu.

Zlepšit pozici oznamovatelů

Podle navrhovaného materiálu je třeba "zranitelnou pozici" oznamovatelů zlepšit, přispělo by to k potírání korupčních praktik a odhalení finančních ztrát, ohrožení životního prostředí či zdraví. K uzákonění ochrany oznamovatelů korupce se vládní strany zavázaly v koaliční dohodě. Návrh měl Dienstbier předložit už loni. Požádal ale o prodloužení termínu, což zdůvodnil složitostí problematiky.

Nová pravidla by měla ochránit oznamovatele před odvetou těch, jejichž činnost ohlásil nebo kterým kvůli oznámení vznikla újma. Měla by zabránit propuštění, znevýhodňování v práci, skončení služebního poměru či kárným opatřením.

Čelí nařčení z udavačství

Česká pobočka organizace Transparency International (TI) prosazuje ochranu whistleblowerů bez ohledu na jejich pozici a také možnost utajení jejich identity, a to například díky anonymnímu podání. Měli by mít i přístup ke specializovanému právnímu poradenství. Podle dřívějšího vyjádření TI někteří Češi pohlížejí na oznamovatele jako na udavače, těmi ale whistelbloweři rozhodně nejsou. „Naopak společnosti prospívají a je potřeba je chránit,“ uvedla TI. Podle průzkumu by 49 procent lidí od nahlášení korupce odradila právě obava z odvetných opatření.