Zaměstnavatel mi po rodičovské dovolené oznámil, že mi dává výpověď pro nadbytečnost. Protože pro mě už nemá práci, dvouměsíční výpovědní dobu mi zaplatí jako náhradu mzdy. Mezitím o mě projevila zájem jiná společnost, která je jiného zaměření. Ve smlouvě nemám nic jako konkurenční doložku. Mohu – i přesto, že jsem ještě stále ve výpovědní době – navázat nový pracovní poměr, když můj stávající zaměstnavatel pro mě práci nemá?

Vznik druhého pracovního poměru

Možnost vzniku druhého či dokonce dalšího pracovního poměru u více zaměstnavatelů zákoník práce nevylučuje. Uplatňuje se tedy zásada „je povoleno vše, co zákon nezakazuje“ a zaměstnanec může uzavřít i více pracovních smluv (DPP/DPČ) a vykonávat práci pro více zaměstnavatelů ve více pracovních poměrech (DPP/DPČ) najednou.

Zákoník práce ani nikterak neomezuje množství práce, které může jeden zaměstnanec pro více zaměstnavatelů odpracovat. Lze proto mít uzavřeny i dva pracovní poměry na celou stanovenou týdenní pracovní dobu – tzv. na plný úvazek. Pokud by však zaměstnanec skutečně konal práci v obou těchto poměrech, musí ji vykonávat tak, aby výkon práce v jednom pracovním poměru negativně neovlivnil práci ve druhém pracovním poměru a naopak – např. kvůli únavě, ochraně dobrého jména, know-how apod.

Založení nového pracovního poměru ve výpovědní době není z výše uvedeného pravidla výjimkou – je tedy v zásadě možné, a to za předpokladu, že zaměstnanec bude moci plnit své pracovní povinnosti u obou zaměstnavatelů.

Zákaz konkurence během trvání pracovního poměru

V případě souběhu více zaměstnání může zaměstnanec konat práci pro jiného zaměstnavatele, který má shodný předmět činnosti s jeho „původním“ zaměstnavatelem, jen s jeho předchozím písemným souhlasem. Jinými slovy, pokud jde o práci ve stejném oboru, ve kterém „původní“ zaměstnavatel působí, zaměstnanec nemůže začít pracovat pro jiného zaměstnavatele bez souhlasu „původního“ zaměstnavatele. Výjimkou je pouze vědecká, pedagogická, publicistická, literární a umělecká činnost.

Shrnutí

Jelikož vám zaměstnavatel v průběhu výpovědní doby již nebude přidělovat práci, pravděpodobně nehrozí, že by se výkon práce u nového a původního zaměstnavatele negativně ovlivňoval. I přesto byste však měla být do uplynutí výpovědní doby připravena poskytnout původnímu zaměstnavateli určitou součinnost – např. kdyby vás povolal, abyste se dostavila na pracoviště k projednání otázek ohledně skončení pracovního poměru, vrácení pracovních pomůcek apod.

Dále je třeba se ujistit, že předmět činnosti (obor) nového a původního zaměstnavatele není shodný. Pokud by byl, je nutné mít k výkonu nové práce (a to i po dobu, kdy vám zaměstnavatel ve výpovědní době nepřiděluje práci) písemný souhlas původního zaměstnavatele. Ve vašem případě by se však mělo jednat o jiný předmět činnosti, takže novou práci můžete vykonávat i bez souhlasu původního zaměstnavatele.

Odpovídali Michal Peškar a Daniel Oborák z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.