„Práci z domova, tzv. home office podporuje u všech zaměstnanců 22 % firem, u vybraných profesí či oddělení pak dalších 48 %. Ve 21 % to je možné jen za určitých okolností, například v případě nemoci,“ komentuje výsledky průzkumu společnosti Intel mezi 252 firmami v České a Slovenské republice Petr Ulvr, obchodní manažer společnosti.

Pracoviště už není svázáno s jedním místem

O rozvolněném vztahu k pracovišti, které se stává spíše „stavem mysli“ než pevným místem v kanceláři, svědčí i související trend flexibilního pracovního prostředí v rámci firem. „Zaměstnanci už zdaleka nejsou tolik vázáni ke svému pracovnímu stolu. Možnost pracovat z jiného místa v rámci firmy se týká již více než poloviny respondentů – v Čechách to umožňuje 58 % a na Slovensku dokonce 62 % firem,“ uvedl k výsledkům průzkumu Ulvr.

Zbavit se pevného připojení

K tomu, aby zaměstnanci mohli pracovat plnohodnotně a efektivně i mimo svou kancelář, potřebují podle něj využívat dalšího stupně mobility, kde už nebudou omezováni propojením s periferiemi prostřednictvím kabelů, drátů či adaptérů. Technologie bezdrátového přenosu obrazu a propojení s perifériemi bez jakýchkoli kabelů se jeví ředitelům IT českých firem jako perspektivní. Ve své firmě by ji chtěly mít tři čtvrtiny (73,3 %) českých i slovenských respondentů.