Vedle těchto profesí jsou poptáváni pracovníci i do sdílených podnikových služeb, kde je důležitá znalost cizích jazyků. Schopnost domluvit se v cizí řeči přitom nabývá na důležitosti napříč pracovním trhem. Příkladem může být Ústecký kraj, kde čtyři z pěti volných technických pozic vyžadují dobrou znalost němčiny či angličtiny.

Přednost mají občané EU

„Nedostatek kandidátů pro dělnické profese začínají firmy řešit nabíráním cizinců. Ti však musí zvládat alespoň základy češtiny a preferováni jsou občané Evropské unie. Nejčastěji jde o pracovníky ze Slovenska, Polska, Bulharska či Rumunska,“ uvádí Martin Ježek ze společnosti Grafton Recruitment a dodává: „V případě kvalifikovaných technických či IT pozic firmy nabírají hojně i občany RuskaUkrajiny, a to díky jejich perfektnímu technickému vzdělání.“

Zlepšení podmínek pro stávající pracovníky

Kromě vstřícnějšího postoje k cizincům firmy rovněž začínají přehodnocovat nabízené podmínky pro stávající pracovníky. Ve snaze udržet si zaměstnance a nedat konkurenčním podnikům šanci je přetáhnout se vedle růstu základních mezd snaží také lépe pracovat s nefinančními benefity.