„Podnikavost přitom nutně neznamená, že každý student musí založit vlastní firmu. Jde spíše o celkový přístup k profesnímu životu, postoj k práci a odvahu zkoušet nové věci a využívat příležitostí,“ vysvětlila v besedě se studenty Gymnázia Ostrava-Hrabůvka ambasadorka projektu, europoslankyně Martina Dlabajová.

Snížit nezaměstnanost

„Smyslem evropské kampaně Back to School je zviditelnit potřebu podnikatelského vzdělávání z důvodu vysoké nezaměstnanosti mladých v Evropě. Do školy se v rámci kampaně vracejí poslanci jak Evropského parlamentu, tak parlamentů národních a vysvětlují žákům a studentům pozitivní dopad podnikatelského vzdělávání na jejich konkurenceschopnost a vstup na trh práce,“ uvedl Josef Müller, výkonný ředitel JA Czech.

Rozvíjet kreativitu

Martina Dlabajová je členkou evropského Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a tématu zaměstnanosti mladých lidí se věnuje od svého zvolení do Evropského parlamentu.

„Musíme motivovat mladé lidi a rozvíjet v nich podnikavost a kreativitu, ať už si vyberou jakoukoliv profesi. Tvořivost společně s inovativním a aktivním přístupem nebo schopností nést rizika jsou totiž vlastnostmi, které v praktickém životě zužitkují všichni bez rozdílu,“ zdůraznila Martina Dlabajová.