Dostala jsem od zaměstnavatele pracovní smlouvu a ani ve smlouvě, ani v dodatku ke smlouvě nemám údaj o výplatním termínu. Zaměstnavatel mi tvrdí, že ze zákona takový údaj ve smlouvě být nemusí, že on má na vyplacení mzdy vždy do konce měsíce (předpokládám, že myslí ten měsíc, ve kterém máme dostat výplatu). Má pravdu?

Pracovní smlouva a splatnost mzdy

I přesto, že je výše mzdy a datum její výplaty jedním z nejdůležitějších důvodů, proč zaměstnanci vůbec vykonávají práci, v České republice nemusí být ani jeden z těchto údajů obsažen v pracovní smlouvě. To ale neznamená, že by zaměstnavatelé mohli mzdu vyplácet kdykoli. Podle zákoníku práce je mzda splatná po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci, po které zaměstnanci na mzdu vzniklo právo – např. měsíční mzda za práci vykonanou v únoru je tak splatná do konce března.

Se zaměstnavatelem je poté možné si sjednat (v pracovní smlouvě, dohodě o mzdě nebo jakékoli jiné dohodě), že mzda je splatná ve dřívějším termínu – např. do 15. dne následujícího kalendářního měsíce. V praxi se však ty to dohody vyskytují velice zřídka.

Splatnost a výplata mzdy

V tomto směru je dále nutné odlišit splatnost mzdy ode dne výplaty mzdy. I když je mzda splatná nejpozději v následujícím kalendářním měsíci, termín výplaty mzdy bývá v praxi často dříve než poslední den následujícího kalendářního měsíce – běžně již 5., 10. nebo třeba 15. den v měsíci.

Termín výplaty mzdy si je opět možné sjednat (např. v pracovní smlouvě), ale v praxi se tak většinou nestává. O splatnosti i termínu výplaty mzdy je však zaměstnavatel povinen své zaměstnance vždy písemně informovat. Pokud tedy zaměstnanec nenajde údaje o splatnosti a termínu výplaty mzdy ve své pracovní smlouvě, měl by je nalézt v jiném dokumentu, který od zaměstnavatele obdržel při nástupu do práce.

Nevyplacení mzdy

Jestliže zaměstnavatel zaměstnanci mzdu nevyplatí do data splatnosti, dostává se do tzv. prodlení. Zaměstnanec se poté může své mzdy domáhat, a to i soudní cestou. Pokud zároveň bude zaměstnavatel s výplatou mzdy v prodlení více než 15 dní po splatnosti, může zaměstnanec z tohoto důvodu okamžitě zrušit svůj pracovní poměr. Např. mzda za únor bude splatná v průběhu března, a když zaměstnavatel nezaplatí ani dalších 15 dní, může zaměstnanec 16. dubna okamžitě zrušit svůj pracovní poměr.

Shrnutí

Údaje o splatnosti a termínu výplaty mzdy nemusí být nutně obsaženy v pracovní smlouvě. Zaměstnavatel vás však o nich musí písemně informovat a nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce je povinen vám mzdu za vykonanou práci vyplatit. Pokud by tak neučinil, můžete se mzdy domáhat i soudní cestou.

Odpovídal Michal Peškar z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.