Vyplývá to z nejnovější zprávy shrnující globální trendy publikované společností Accenture. „Ve studii Accenture Technologická vize 2016 jsme identifikovali pět technologických trendů, které jsou pro digitální úspěch zásadní,“ uvedl Paul Dougherty, technický ředitel společnosti Accenture.

Zaměstnanci se musejí trvale vzdělávat

„Slovo digitální zahrnuje i lidské zdroje a úhelným kamenem letošní Vize je idea ‚lidé především‘. Společnosti, které přijmou digitalizaci, by měly podpořit kontinuální vzdělávání svých pracovníků a získávání nových dovedností, aby technologie zužitkovaly co nejvíce a mohly generovat lepší obchodní výsledky,“ připomněl Dougherty.

Technologické změny se urychlí

V doprovodném průzkumu mezi více než třemi tisícovkami obchodních a výkonných pracovníků z oblasti informačních technologií v jedenácti zemích světa společnost Accenture zjistila, že třetina (33 %) globální ekonomiky už je ovlivněna digitalizací. Navíc 86 % dotázaných předpokládá, že se postup technologických změn zvýší rychlým tempem v průběhu následujících tří let.