„Firmy nejlépe vědí, kdy mohou a kdy nemohou svým zaměstnancům přidat na mzdách, a samy svým zaměstnancům také na mzdách přidávají. Další takové plošné a skokové zvyšování minimální mzdy navíc podváže možnost firem nabírat nové zaměstnance,“ upozorňuje prezident komory Vladimír Dlouhý.

Lidi nahradí stroje

Kvůli dalšímu skokovému zvýšení minimální mzdy může podle něj dojít i k propouštění některých zaměstnanců a jejich nahrazení stroji, což se často týká právě pracovníků s nejnižšími platy – příkladem je zavádění automatických pokladen.

Hospodářská komora ČR je proto přesvědčena, uvádí se v prohlášení, že se v procesu navyšování mezd stát musí opírat o relevantní data, která pomohou vyhodnotit dopady uplynulého zvýšení minimální mzdy, a o jejím dalším navyšování rozhodoval až na základě řádné analýzy budoucích dopadů. Zvyšovat minimální mzdu bez solidního vyhodnocení dopadů na zaměstnanost tak údajně škodí právě zaměstnancům pobírajícím minimální mzdu.

Odpolitizovat minimální mzdu

„Stanovování minimální mzdy je potřeba také už odpolitizovat a nastavit nový způsob jejího určování, a to ve vztahu k reálnému výkonu národní ekonomiky a s ohledem na budoucí vývoj hospodářství, nikoli jen pomocí zpětných ukazatelů, jako je tomu dosud,“ uvádí se v prohlášení Hospodářské komory ČR.