S rozpočtem více než dvě miliardy eur v prvním roce nabídl Erasmus + již více než jednomu milionu osob příležitost zapojit se do 18 000 financovaných projektů. Pružnější možnosti spolupráce v různých oblastech navíc dávají šanci zkoušet v rámci evropských systémů vzdělávání, odborné přípravy, práce s mládeží a sportu novátorské postupy a přispívají k reformám a modernizaci.

Zlepšuje vyhlídky na získání práce

„Během prvního roku se ukázalo, že Erasmus + je doopravdy úspěšný. Značný počet účastníků je důkazem, že program pomáhá mladým lidem zlepšit vyhlídky na získání zaměstnání, nabýt nových dovedností a zkušeností a že přispívá k modernizaci vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží v Evropě. Jeho popularity budeme nadále využívat k tomu, abychom oslovili další lidí z různého sociálního prostředí a s rozmanitými zájmy a profily,“ uvedl evropský komisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport, Tibor Navracsics.

Podporuje sociální začleňování

Nový Erasmus je přístupnější a klade silnější důraz na podporu sociálního začleňování, aktivního občanství a tolerance. Účastníci s omezenými finančními prostředky či se zvláštními potřebami mohou proto získat větší finanční podporu než dříve. V roce 2016 bylo vyčleněno dalších 13 milionů eur na financování projektů zabývajících se například začleňováním menšin a migrantů a jiných znevýhodněných sociálních skupin.

Program se rovněž soustřeďuje na iniciativy, které mají zlepšit vyhlídky mladých lidí na získání zaměstnání a usnadnit jejich přechod ze školních lavic do práce. Poskytuje proto více příležitostí k odbornému a učňovskému vzdělávání.