V současné době, kdy do škol nastupují silné populační ročníky, se téměř ve všech regionech projevuje nedostatek kvalifikovaných pedagogických pracovníků. „Počet pracovních nabídek na učitelská místa meziročně vzrostl o 55 %. Nedostatek učitelů narůstá především v oborech, ve kterých je snazší najít lépe placenou práci – chybějí učitelé jazyků, informatiky, odborných technických předmětů, ale také matematiky, fyziky nebo chemie. Roste i poptávka po vyučujících na prvním stupni, což je dáno demografickým vývojem,“ vysvětluje Zuzana Lincová, ředitelka serveru Profesia.cz.

Tabulkové platy nezohledňují kvalitu práce

Pro učitele je demotivující zejména finanční ohodnocení, a fakt, že tabulkově dané platy nezohledňují kvalitu jejich práce ani nasazení a aktivitu nad rámec odučených hodin. Z údajů Profesia.cz vyplývá, že v porovnání s ostatními vysokoškoláky je průměrný hrubý plat učitele na základní škole o 28 % nižší, u středoškolského učitele o 24 % nižší a nejvýraznější je rozdíl u mateřských škol, kde je průměr učitelských platů nižší o 39 %.

Situace na vysokých školách je trochu jiná, zejména díky možnosti pracovat na vědeckých úkolech a grantových projektech. Hrubý měsíční plat je ale v porovnání s průměrem vysokoškolsky vzdělaných odborníků nižší o 17 %.

Do škol nastoupí jen necelá polovina

Nelze se proto podle Lincové divit, že zájem o studium pedagogických oborů klesá. Navíc jen malá část absolventů pedagogických fakult hledá uplatnění v oboru. Z veřejně přístupných údajů Univerzity Karlovy a Českého statistického úřadu vyplývá, že do škol nastupuje jen necelá polovina absolventů pedagogických fakult a další více než čtvrtina z nich do pěti let ze školství odchází. Uplatnění hledají především v administrativě a v obchodu.