Přehlídka strojírenských firem na Ústeckoorlicku, kterou spolupořádá Úřad práce ČR (ÚP ČR) a Krajská hospodářská komora Pardubického kraje, proběhne v úterý 26. 1. 2016 mezi desátou až devatenáctou hodinou v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí, Smetanova 510.

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků

„Náš region je ve vysoké míře zaměřen na strojírenský průmysl a firmy se potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků,“ vysvětluje ředitelka Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Ústí nad Orlicí Vladimíra Lesenská důvod uspořádání akce. Návštěvníci získají mimo jiné přehled o tom, co v dnešní době firmy v tomto regionu potřebují a o jaké profese mají především zájem.

Součástí bude poradenství

Celkem 22 významných zaměstnavatelů z okresu bude hledat například nástrojaře, strojní mechaniky, mechaniky seřizovače, svářeče, strojírenské techniky, montéry a techniky elektrických zařízení nebo technology výroby. Součástí akce bude i poradenství, které návštěvníkům poskytnou zástupci Úřadu práce ČR. Zájemci se mimo jiné dozvědí, jak správně napsat životopis, jaké šance mají na trhu práce v rámci své současné kvalifikace a praxe nebo jak jim může ÚP ČR pomoci prostřednictvím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.

Představí se i technicky zaměřené školy

Na veletrhu se bude prezentovat rovněž devět technicky zaměřených středních škol z regionu. Návštěvníci tak dostanou kompletní informace o provázanosti studia požadovaných oborů s poskytovanou nabídkou. Školy zájemcům představí své výukové programy, typy a formy studia, možnosti internátního bydlení, stipendijní programy a volnočasové aktivity. Na své si přijdou i středoškolští studenti, kteří právě vybírají vhodný obor na vysoké škole.

Vstup zdarma

„Cílem je poskytnout mladým lidem dostatek kvalitních informací o očekávaném vývoji trhu práce, o povoláních, pro něž se rozhodují, a o požadavcích na studijní a učební obory,“ shrnuje Vladimíra Lesenská smysl přehlídky. Vstup pro návštěvníky je zdarma.