Skupina ČEZ finančně podporuje konání matematických a fyzikálních olympiád. Finanční podpory se každoročně dočkávají také přípravná soustředění mladých fyziků a matematiků, kteří nás reprezentují v mezinárodních soutěžích. Soustředění se navíc účastní samotní odborníci Skupiny ČEZ, aby účastníkům přiblížili fyziku v praxi. Dalším přínosem Skupiny ČEZ pro olympiády je zajištění jejich medializace vedoucí k oslovení většího počtu studentů.

Patříme k nejlepším v EU

„Ve fyzikálních a matematických olympiádách patří Česká republika mezi nejlepší země Evropské unie. Jsme proto rádi, že díky Skupině ČEZ můžeme podporovat rozvoj talentů našich reprezentantů i jejich účast v mezinárodních soutěžích. Oceňujeme také přítomnost odborníků z ČEZ na našich přednáškách a soustředěních, stejně jako zprostředkování odborných exkurzí. Díky tomu mohou žáci vidět matematiku i fyziku v praxi,“ vysvětluje přínos spolupráce předseda Jednoty českých matematiků a fyziků Josef Kubát.

Oranžové učebny pro nejlepší školy

Finanční podpora přináší motivaci nejen pro žáky a studenty, ale také pro učitele a školy. Každý rok probíhá soutěž o Oranžovou učebnu v hodnotě 200 tisíc korun. Tuto částku každoročně obdrží jedna vylosovaná škola z 15 nejlepších na vybudování učebny pro výuku technických předmětů. Díky tomu už mohou fyziku moderním způsobem vyučovat v Oranžových učebnách gymnázia v Liberci, Českých Budějovicích, Karlových Varech, OstravěPraze.

Matematika a fyzika jsou zíkladem

„Technické obory jsou v popředí našeho zájmu a bez matematiky a fyziky se studovat nedají. Právě proto podporujeme různé aktivity, vedoucí mladé lidi k zájmu o tyto předměty. Spolupráce s Jednotou českých matematiků a fyziků přináší výsledky, protože každým rokem přivážejí naši reprezentanti medaile z mezinárodních soutěží. Není to pouze o olympiádách, ale týká se to i našich dalších projektů, např. soutěže pro žáky Vím proč,“ říká Pavel Puff, manažer útvaru strategický nábor Skupiny ČEZ.