Podle údajů pracovního portálu Profesia.cz množství nabídek práce v gastro segmentu neustále stoupá, zatímco počty uchazečů o práci klesají. Pomyslné křivky nabídky a poptávky se naposled protnuly v květnu 2014 a od té doby se s určitými sezónními výkyvy stále výrazněji rozcházejí.

Lidé jsou náročnější

„Gastronomie jako obor u nás v současné době prodělává renesanci – lidé se více zajímají o to, co jedí, jsou ochotní za jídlo víc zaplatit, ale jsou také náročnější. V tomto oboru tak více než jinde závisí úspěšnost podniku na kvalitě a profesionalitě jeho zaměstnanců,“ říká Zuzana Lincová, ředitelka Profesia.cz.

Školy neučí v potřebné kvalitě

I zde je podle jejích slov problém s úrovní oborového školství. Majitelé restaurací a špičkoví kuchaři nejsou spokojení s připraveností absolventů na praxi, proto často sami zakládají školicí zařízení a připravují si vzdělávací programy. Možnost odborného růstu je tak důležitým faktorem, který majitelům gastronomických zařízení pomáhá při stabilizaci jejich týmů a zlepšení úrovně služeb.

Počet nabídek stoupá, zájem klesá

Počet pracovních nabídek v gastronomických zařízeních neustále stoupá – v letošním roce zaměstnavatelé nabízeli v součtu nabídek Profesia.cz a údajů MPSV téměř 15 tisíc volných pracovních míst. Nejpoptávanější jsou kuchaři (6025) a číšníci (5315), percentuálně největší zájem je o pomocné kuchaře – s nárůsty poptávky o 429 % v loňském, respektive 239 % v letošním roce. Přitom počet kuchařů hledajících práci klesl o 21 %, o profesi barmana stálo oproti loňskému roku o 13 % méně uchazečů.

Spokojenost zaměstnanců se odráží v kvalitě práce

„Co poradit podnikatelům v gastronomii? V prvé řadě stabilizovat tým zaměstnanců, protože se jedná o obor, kde je míra fluktuace kolem 15 %, přičemž běžně se pohybuje mezi 5-7 %. Stěžejní je vzdělávání a kontrola personálu, protože na jeho profesionalitě a chování je úspěšnost podniku závislá více, než je tomu v jiných oborech. V segmentu podnikání, kde je zákazník pánem, také velmi záleží na uspokojení zaměstnanců z vykonávané práce a na pocitu jejich sounáležitosti s firmou,“ zdůrazňuje Lincová.