Projekt byl nastartován proto, aby motivoval žáky a jejich rodiče ke zvýšení zájmu o řemeslné obory, které nejsou na trhu práce dostatečně zastoupeny.

Propad se zastavil

„Projekt se jednoznačně osvědčil a pomohl zastavit propad počtu žáků studujících ve vybraných podporovaných oborech. Zatímco na počátku bylo do systému podpory řemesel zařazeno 332 žáků, v letošním školním roce je počet více než čtyřnásobný, týká se celkem 1428 žáků,“ informoval Právo radní pro oblast školství, mládeže a sportu Petr Navrátil (ČSSD).

Projekt se rozšířil i na soukromé školy

„V prvních letech byly v projektu zapojeny pouze střední školy zřizované Zlínským krajem, později jsme systém otevřeli i pro soukromé školy. Od roku 2007 do současnosti Zlínský kraj do systému podpory řemesel vynaložil přes třicet miliónů korun,“ uvedl radní Navrátil.

Doplnil, že díky projektu získalo výuční list v požadovaných oborech 2459 žáků. Nejvíce jsou v tomto celkovém počtu zastoupeni instalatéři (548), obráběči kovů (527) a strojní mechanici (432).

Nejvíce chybějí obuvníci a pekaři

Stále však zůstává aktuální poptávka po výrobcích obuvi, pekařích, chemicích a zemědělcích. Do projektu podpory řemesel je v současné době zařazeno celkem 16 oborů převážně ze skupin strojírenství a stavebnictví, dále obory zařazené na základě požadavků konkrétních zaměstnavatelů, jako například řezník-uzenář. Počet podporovaných oborů byl několikrát rozšířen. Poslední změna nastala od září 2015, kdy byl systém rozšířen o obor chemik.

Jen dobrá docházka nestačí

„Zatímco v prvních letech byla jedinou podmínkou pro vyplácení motivačního příspěvku nulová neomluvená absence, od školního roku 2011/2012 byl položen důraz na kvalitu přípravy podporovaných žáků, a došlo proto ke zpřísnění pravidel pro vyplácení motivačního příspěvku. Kromě nulové neomluvené absence se přihlíží také k chování a prospěchu žáků v odborném výcviku,“ vysvětluje radní Navrátil.

Měsíčně až pětistovka

Žákům vybraných oborů je při splnění stanovených podmínek poskytován finanční příspěvek z rozpočtu Zlínského kraje. V prvním ročníku je to měsíčně 300 korun a k tomu za vyznamenání jednorázově 1500 korun, ve druhém ročníku 400 a 2500 Kč, ve třetím roce 500 a jednorázově 5000 korun.