Úřad průmyslového vlastnictví loni přijal 910 patentových přihlášek a 1441 přihlášek užitných vzorů od domácích přihlašovatelů, mezinárodních patentových přihlášek ale bylo podáno pouze 189.

Hrozí zcizení zahraniční konkurencí

"Pokud Češi nepřemýšlejí o ochraně svého vynálezu také v zahraničí, hrozí riziko, že přelomové technické řešení využije zahraniční konkurent. Inovativní řešení totiž při podání národní přihlášky může získat ochranu pouze na území ČR, přitom je na internetu k dispozici celému světu," uvedl předseda úřadu Josef Kratochvíl.

Mezinárodní patentová přihláška přitom podle Smlouvy o patentové spolupráci (PCT) nabízí možnost ochrany vynálezu ve 148 zemích a současně firmám poskytuje čas na prozkoumání komerčního potenciálu jejich inovace v různých teritoriích.

Možnost získání zahraničního investora

Podání jedné mezinárodní přihlášky, v jednom jazyce a s jednou sadou poplatků, umožňuje podle úřadu následné podání ve všech smluvních zemích. Navíc se tím výrazně snižují počáteční náklady spojené s podáním samostatných přihlášek u jednotlivých patentových úřadů.

"Pouhým podáním PCT přihlášky se navíc výrazně zvyšují šance, že vás v 30měsíční lhůtě, kterou systém PCT poskytuje, osloví potenciální investor nebo kupec. Firmy jsou často ochotny za nemalé sumy odkoupit řešení již ve fázi PCT přihlášky," dodal Kratochvíl.

Nejvíce patentů podávají Číňané

Podle údajů Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) bylo loni nejvíce zahraničních přihlášek formou PCT celosvětově podáno v telekomunikačním odvětví. První místo patří čínské telekomunikační společnosti Huawei, která jich podala 3442. Druhá je americká firma Qualcomm (2409) a třetí pozici obsadila čínská ZTE (2179). Mezi země, které systém PCT využívají, patří především USA, Japonsko a Čína.