Vyplývá to z prognózy personálně-poradenské společnosti McROY Group prezentované jejím generálním ředitelem Lubošem Sirotou.

ČR je ve vývoji HDP na předním místě

„Pro příští rok předpokládáme další zvyšování zaměstnanosti způsobené současným vývojem české ekonomiky, která je ve vývoji HDP jedním z lídrů v Evropě,“ říká Erik Švarcbach ze společnosti McROY Czech.

Nezaměstnanost by měla podle něj dále klesat. Především výroba a zpracovatelský průmysl v souvislosti se stávajícími objednávkami budou potřebovat dostatek pracovníků. Firmy již letos pociťují nedostatek kvalifikované, ale i nekvalifikované pracovní síly, a tento trend se promítne i do roku 2016.

Budou chybět kvalifikovaní zaměstnanci

Z pohledu regionů by na tom měly být nejlépe Praha a Středočeský kraj, dále pak významná centra průmyslu – Mladá Boleslav nebo Plzeňsko. Nejvyšší nezaměstnanost se nadále udrží především v Ústeckém a Moravskoslezském kraji, a to i z důvodu nedostatku kvalifikované pracovní síly. To znamená, že i v regionech s relativně vysokou nezaměstnaností bude složité najít kvalifikované zaměstnance.

Nezaměstnanost bude klesat

Míra nezaměstnanosti v České republice stále klesá, v říjnu 2015 byla již na úrovni 5,9 % a počet volných pracovních míst se drží nad hranicí 100 tisíc. „Pro rok 2016 předpokládáme další snižování nezaměstnanosti, a to postupně k úrovni okolo pěti procent. Nedostatek pracovní síly na trhu bude výrazný. Důvodem je nízká mobilita pracovníků a v některých regionech i nedostatečná kvalifikace,“ dodává Švarcbach.

Zvýší se zájem o zahraniční pracovníky

Již nyní v Česku roste zájem firem o pracovníky ze zahraničí (například na pozice svářečů), ale i do logistiky a výroby. Tento trend se objevil už v letech 2007 a 2008 před začátkem hospodářské krize. Při předpokládané úrovni nezaměstnanosti okolo pěti procent nebude podle Švarcbacha možné volná místa obsadit českými zaměstnanci a firmy tedy budou nuceny tento výpadek řešit jinými způsoby.

Pozvolný růst mezd

V roce 2016 dojde k platovému nárůstu, který nicméně bude jen pozvolný i vzhledem k tomu, že mzdy a tím také cena pracovní síly jsou jedním z důvodů růstu ekonomiky a o tuto výhodu firmy nebudou chtít přijít. Stát přispěje k nárůstu mezd zvýšením minimální mzdy o 700 Kč na 9900 Kč od ledna 2016.