Například lidem pracujícím v lese, na stavbách či při ostraze objektů se může stát úraz nebo mohou mít zdravotní potíže – aniž by měli možnost dovolat se pomoci lidí ve své blízkosti. Rychlou pomoc mohou potřebovat rovněž pracovníci vystavení riziku útoku, jako jsou například zdravotní sestry a lékaři navštěvující pacienty doma, taxikáři, vymahači pohledávek nebo kurýři.

Vytočení tísňové linky integrovaného záchranného systému vyžaduje čas, kterého se v krizové situaci nedostává

Podle Státního úřadu inspekce práce došlo v České republice letos od ledna do září k více než sedmadvaceti tisícům pracovních úrazů, přičemž téměř sto jich bylo smrtelných. Mezi nejvíce ohrožené profese patří řidiči, stavební dělníci a rovněž i dělníci v zemědělství a lesnictví.

Je sice běžné, že při sobě neustále nosíme mobilní telefon, ovšem vytočení tísňové linky integrovaného záchranného systému vyžaduje čas, kterého se v krizové situaci nedostává. Při úrazu, akutních zdravotních potížích nebo hrozbě napadení by měli mít pracovníci, kteří se ve svém zaměstnání pohybují zcela sami, možnost dovolat se pomoci co nejrychleji.

Bezpečnostní hlídka

Na pomoc osamělým pracovníkům, (tzv. lone workers) přichází služba Safety Guard, nepřetržitě dostupná prostřednictvím mobilního telefonu. V nouzi stačí zatřást telefonem nebo poklepat na jeho displej a Safety Guard (bezpečnostní hlídka), jak se aplikace jmenuje, začne volat o pomoc.

Aplikace zároveň pořídí obrazový a zvukový záznam z okolí telefonu a společně se souřadnicemi aktuální polohy jej odešle do monitorovacího centra služby. Hlášení pracovníků v ohrožení zde převezmou specialisté na řešení krizových situací, kteří mohou ihned zprostředkovat pomoc složek integrovaného záchranného systému.

Bezpečnost lidí na prvním místě

„Bezpečnost zaměstnanců by měla být prvořadou starostí jejich zaměstnavatelů, a to i v oborech, kde možná na první pohled nejsou potenciální rizika úplně zřejmá,“ říká Mark Zicha, jednatel společnosti Safety Guard, a dodává: „Mnoho lidí pracuje zcela samostatně, bez možnosti rychle se dovolat pomoci v nouzi, přičemž samotný telefon v případě akutního ohrožení zdraví či ztrátě vědomí nezajistí dostatečně rychlou reakci.“

Před zahájením činnosti aktivovat službu

V případě, že se zaměstnanec nachází sám v místě, kde hrozí nebezpečí úrazu či snad napadení, plně postačí, když si předem ve svém telefonu aktivuje aplikaci Safety Guard. Tím bude jeho telefon připraven vyslat nouzový signál a okamžitě volat o pomoc do monitorovacího centra.

„Ne vždy přitom musí být nezbytně nutný zásah záchranářů či policie. Specialisté monitorovacího centra Safety Guard jsou připraveni poskytnout po telefonu konzultaci a pomoci tak odvrátit hrozící nebezpečí. Jen asi 3 % přijatých hlášení vyžadují zapojení policie či jiné složky integrovaného záchranného systému,“ upozorňuje Zicha.
Pokud se zaměstnavatel podle jeho slov rozhodne vybavit telefony svých zaměstnanců aplikací Safety Guard, zvýší jejich osobní bezpečí i mimo plnění pracovních úkolů. Zaměstnanci si budou moci přivolat pomoc třeba i cestou z práce v nočních hodinách nebo kdykoli se budou cítit v ohrožení,“ doplňuje Zicha.

Safety Guard na zkoušku

Aplikaci Safety Guard lze instalovat do mobilních telefonů s operačními systémy iOS, Android nebo Windows Phone. Po aktivaci a zadání kódu SG30 je prvních 30 dní užívání aplikace zdarma, následně je automaticky aktivován zvolený balíček placených služeb. Během 30denní zkušební lhůty lze používání aplikace kdykoli bezplatně ukončit.