Ruku v ruce s tím, podle údajů serveru Profesia.cz, se zvyšují také nároky uchazečů o práci – mzdové požadavky lidí, kteří hledají prostřednictvím tohoto portálu práci, stouply oproti loňsku o 6 %.

Zveřejnění platu posiluje zájem

„Zajímavé je i to, že firmy začínají v inzerátech častěji zveřejňovat výši platu na poptávané pozice – informace o budoucí mzdě totiž přiměje reagovat na inzerát o 52 % více uchazečů,“ říká Zuzana Lincová z Profesia.cz. Největším lákadlem je podle ní zveřejnění budoucí mzdy pro kvalifikované zaměstnance netechnického zaměření, výrazně to ovlivní také zájem pomocných zaměstnanců, top manažerů nebo kvalifikovaných dělníků a zaměstnanců ve službách, jejichž počet naroste o třetinu.

Nejvíce vzrostly požadavky na jižní Moravě

Z údajů serveru Profesia.cz vyplývá, že nejvyšší platové požadavky mají již tradičně uchazeči o práci ve Středočeském kraji (23 377 Kč) a v Praze (22 728 Kč), ale letos překvapivě největší meziroční posun – a to o téměř patnáct procent – zaznamenali v Jihomoravském kraji (na 23 133 Kč). Na opačném konci spektra jsou kraje Ústecký (19 836 Kč) a Moravskoslezský (19 377 Kč), nicméně platové nároky uchazečů o práci stouply ve všech krajích.

Platové nůžky se rozevírají

Pokud se podíváme blíže na rozdíly v požadavcích žen a mužů, vidíme, že se pomyslné nůžky rozevírají. Zatímco v loňském roce byl rozdíl ve výši požadovaných platů cca 4500 Kč ve prospěch mužů, letos už je to téměř 5600 Kč – platové nároky mužů meziročně vzrostly o 7,5 %, u žen o 4 %.

Nároky dále porostou

Lze očekávat, že platové nároky uchazečů o práci dále porostou, především v oborech, kde je nedostatek odborníků. Pro zvýšení tlaku na růst mezd svědčí i to, že průměrná hrubá mzda v ČR je na 62 % průměru Evropské unie, zatímco HDP na hlavu dosahuje 84 %.