Veletrh se řadí mezi už tradiční přehlídky škol a povolání, které úřad práce (ÚP ČR) pořádá po celé republice. I ten v Děčíně je určen primárně žákům základních a speciálních škol, kteří stojí před výběrem studijního oboru a tím pádem i budoucího povolání. Na své si ale přijdou i ti, které zajímají vzdělávací programy středních škol a další možnosti vzdělávání, např. kurzy, semináře či školení.

Pomoc při výběru vhodného oboru

Své zástupce bude mít na místě, jako každý rok, i Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Děčíně.
„Specialistky z Informačního a poradenského střediska pro volbu a změnu povolání poradí žákům při výběru vhodného oboru, pomohou jim zorientovat se ve vzdělávací nabídce škol nebo jim poskytnou informace o možnosti uplatnění absolventů na trhu práce,“ upozorňuje ředitelka Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Děčíně Alena Křtěnová.

Semináře pro žáky i jejich rodiče

V rámci veletrhu proběhnou ve středu 1. 12. 2015 ve výstavní galerii Centra Pivovar Děčín dva odborné semináře určené zejména žákům 9. tříd a jejich rodičům, výchovným poradcům, ale také široké veřejnosti. Od 14.00 hodin se uskuteční seminář Úloha firem ve vzdělávacím procesu a od 16.00 hodin pak přednáška na téma Strategie volby profesní přípravy. Výstava škol má v Děčíně dlouholetou tradici.