Přitom na vysokých školách rok od roku stoupá zájem o studium humanitních oborů a technicky vzdělaných absolventů je citelný nedostatek. Na celkovém počtu vysokoškolských studentů se technici podílejí pouhými 15 %. Odborníci proto v blízké budoucnosti změnu trendu nevidí.

Řešením je outsourcing

Na trhu práce nechybějí jen IT specialisté, kvalifikovaní techničtí pracovníci ve výrobě, ale i lidé obecně technicky zdatní. „Tato absence vede stále častěji firmy k tomu, že techničtější činnosti zadávají specializovaným externistům. Je pro ně levnější a jednodušší převést na odborné firmy nejen tradiční činnosti, jakými jsou správa IT, ale i běžné technické zajištění – údržbu zařízení firmy nebo starost o vozový park,“ říká Zuzana Lincová, ředitelka pracovního portálu Profesia.cz.

Organizační schopnosti nestačí

Vybavení firem je navíc stále složitější a zaměstnanci jsou spíše uživatelsky než obecně technicky zdatní. Pro kvalitní zajištění technických činností totiž nestačí pouhé organizační schopnosti, je třeba mít dobrý obecný technický přehled a to mladším ročníkům často chybí.

Péče o techniku vyžaduje zodpovědnost

Počet firem, které si uvědomují, že pro řadové zaměstnance je náročné spravovat jejich stále složitější technické vybavení, roste. Není čemu se divit, péče o techniku je totiž často spojena s nemalou odpovědností. Příkladem může být správa vozového parku, obzvláště máte-li po celé republice několik poboček a ve firmě auta různých značek. „Firmy stále více vyhledávají služby, jako je Car Fleet Service, které ušetří nejen náklady na samotný servis, ale i na lidi, kteří ho zajišťují,“ potvrzuje trend Tomáš Kabrhel, manažer služby Car Fleet Service firmy Elit.

Technická gramotnost klesá

Statistická data hovoří o klesajícím počtu studentů technických oborů na středních a vysokých školách. Klesá také obecná technická gramotnost. Budoucí prognózy rovněž nejsou povzbudivé a delegování správy technických záležitostí se tak firmám jeví jako jediná cesta.