“S tím, jak se změnily nároky na vybavení, které videokonference vyžadují, mění se i způsoby jejich využití. Novým fenoménem je využití videokonferenčních řešení při náboru nových pracovníků. Přijímací řízení to velmi zefektivní a kreativní využití nových technologií může být navíc faktorem, který přiláká do společnosti zajímavé a talentované lidi,“ říká Andrej Hronec, ředitel společnosti Audiopro, která nabízí videokonferenční řešení Lifesize.

Lepší povědomí o uchazeči

V prvním kole přijímacího řízení jsou většinou kandidáti posuzováni na základě zaslaného životopisu, a potom kontaktováni telefonicky předtím, než přijdou na osobní pohovor. Obojí se dá ale zvládnout v rámci počátečního videorozhovoru, během něhož získá HR manažer o příslušném uchazeči lepší povědomí, než když se ho snaží odhadnout na základě životopisu a reakcí v telefonickém rozhovoru.

Úspora času a nákladů

Videohovory tak šetří čas a náklady nejen firmám, ale i uchazečům o danou pozici, kteří nemusejí cestovat a čekat. Navíc zjednodušují koordinaci – hledání společných volných termínů, přesouvání schůzek, atp. To je důležité zejména při hledání kandidátů do manažerských pozic, kteří jsou často velmi vytíženi.

Prověrka schopností manažerů

Kandidáti na manažerská místa navíc musí splňovat určité předpoklady, jako jsou dobré komunikační a prezentační schopnosti, kultivované vyjadřování a zvládnutí komunikačních technologií – takže kandidát, který se nedokáže vypořádat s videoaplikací a při přenosu působí nervózně a nepřesvědčivě, zřejmě nebude pro vedoucí pozici ten pravý.

Zatraktivnění firmy pro mladé

„Zajímavým aspektem je také to, že nápadité využití moderních technologií, jakým využití videotechnologií v náborovém procesu určitě je, hraje významnou roli při zatraktivnění firmy jako zajímavého potenciálního zaměstnavatele,“ říká Zuzana Lincová, ředitelka Profesia.cz a dodává:

„Zkušenosti zahraničních firem ukazují, že především tzv. generace Y, na kterou v současné době firmy při hledání mladých talentů cílí, preferuje zaměstnavatele, kteří jim připadají inovativní, pokrokoví a používají jim vlastní komunikační prostředky.“