„Chytré firmy vědí, že zaměstnanec, který je v dobré fyzické i psychické pohodě, pracuje lépe a je méně nemocný. Proto nespoléhají pouze na státní zdravotní systém, ale samy nabízejí svým zaměstnancům cílené zdravotní programy. Může jít například o očkovací programy, odvykání kouření nebo o školení pro snížení stresu. Nejenže tím zaměstnavatelé aktivně snižují ztrátu produktivity kvůli zdravotním absencím v práci, ale získávají si tak věrnost a vyšší motivaci k práci svých zaměstnanců,“ vysvětluje Jiří Horecký, prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR.

Cílené zdravotní programy

Podle něj už nyní řada společností nabízí svým zaměstnancům cílené zdravotní programy. Oblíbené jsou např. nabídky vitamínů, vouchery na cvičení, pravidelný přísun čerstvého ovoce na pracovišti. Za zdravotní benefit lze považovat i oblíbené „sick days“, tedy určitý počet dnů v roce, které může zaměstnanec vyčerpat, pokud mu není dobře a potřebuje vyležet začínající onemocnění, aniž by si musel brát nemocenskou.

Každý dolar investovaný do zdravotních programů má návratnost 3–8 dolarů Pavlína Kalousová, Byznys pro společnost

„Stále však vidím nevyužitý potenciál ve spolupráci firem se zdravotními pojišťovnami či lékárnami. Firmy nemusejí nést náklady zcela samy. Známe velké společnosti, které to umí zkombinovat, a jejich zkušenosti bychom chtěli přenést i do středně velkých firem,“ dodává Horecký.

Pomoc při odvykání kouření

Jako příklad uvádí ostravskou společnost ArcelorMittal, z níž se od září letošního roku stala nekuřácká společnost. Zaměstnancům-kuřákům firma zároveň nabídla pomoc s odvykáním kouření. Program obohatila spolupráce se zdravotní pojišťovnou, která uhradila část nákladů.

Podobný příklad najdeme i ve státní správě. Armáda ČR nabídla před dvěma lety zaměstnancům obdobný program na odvykání kouření. Z celkem 227 žen a mužů, kteří se do něj přihlásili, jich 159 přestalo kouřit. Vzhledem k tomu, že ČR je jediná z 34 zemí OECD, kde se stále zvyšuje počet kuřáků, a spotřebou cigaret se řadíme mezi první čtyři státy v Evropě, jsou odvykací programy pro kuřáky obzvláště vhodnou formou ochrany zdraví.

Nástroj k prevenci stárnutí

Poslanec Parlamentu ČR Roman Sklenák (ČSSD), který parlamentní konferenci zaštiťoval, vidí v propagaci zdraví a zdravého životního stylu na pracovišti užitečný nástroj, díky němuž může zaměstnavatel ovlivnit problémy se stárnutím pracovní síly, zvyšujícími se psychosociálními požadavky na zaměstnance či flexibilní organizaci práce. „Politici by měli hledat cesty, jak přesvědčit zaměstnavatele o hodnotě jejich lidských zdrojů a nutnosti přijetí dlouhodobých programů péče o zaměstnance,“ vyzval Sklenák.
Jak může být pomoc zaměstnavatele účinná, dokazuje i příklad společnosti IBM, která pět let zkoumala, jaký reálný vliv na zdraví má účast jejich zaměstnanců ve zdravotních programech zaměřených například na krevní tlak, krevní tuky, odvykání kouření či nadváhu. Výsledek byl vysoce pozitivní – více než 60 % účastníků programu klesl krevní tlak a více než polovina přestala kouřit.

Návratnost investic je vysoká

„Zaměstnavatelé se stále více připravují na nové podmínky na trhu práce, mění personální politiku, věnují se tématům, jako je age management. Tedy tomu, jak řídit lidské zdroje s ohledem na jejich věk, zdravotní stav a negativní demografický vývoj, který se České republiky dotkne více než průměru zemí EU. Jde samozřejmě i o ekonomický pohled. Každý dolar investovaný do zdravotních programů má návratnost 3–8 dolarů,“ zdůraznila Pavlína Kalousová z národní platformy odpovědných firem Byznys pro společnost.