Program Green Light podporuje zajímavé a uskutečnitelné podnikatelské nápady. Zapojení studenti mohou získat nejen cenné rady expertů, ale nejlepší týmy pak i nejrůznější služby v hodnotě minimálně padesáti tisíc korun na další rozvoj svého projektu či možnost setkat se s investory.

Region s nejnižší mírou podnikání

"Moravskoslezský kraj patří mezi regiony s nejnižší mírou podnikání. Náš program pomáhá mladým lidem se začátky podnikání," vysvětlil ředitel Centra podpory inovací VŠB-TUO Martin Duda.

Během uplynulých dvou ročníků se podle mluvčí Janouškové do programu přihlásilo 102 týmů; loni investoři ocenili například navigaci pro nevidomé nebo elektronický stavební deník. Nově se do programu kromě ostravských vysokých škol zapojila i Slezská univerzita v Opavě.

Zkušení pomohou radou

Před výběrem projektů je pro uchazeče připraven workshop, kde si zpracují základní podnikatelský záměr, tak aby například věděli, co bude projektu přinášet zisk. Připraveny jsou ale i různé individuální konzultace s řadou významných odborníků, kteří mladým týmům budou předávat své zkušenosti. Přihlásit se do programu je možné prostřednictvím elektronické přihlášky, kterou spolu s dalšími informacemi najdou zájemci na webových stránkách greenlight.vsb.cz.

Během předchozích dvou ročníků se do závěrečného finále propracovalo celkem 18 projektů. "Mnohé z těchto projektů se dále úspěšně rozvíjí, a to i díky získané následné investici a kontaktům a znalostem z programu Green Light," doplnila Janoušková.