Ucházet se o ně budou moci nejen noví zájemci, ale i stávající sociální podniky, které by k rozšíření svých aktivit potřebovaly další peníze, a to do 30. listopadu 2015.

Zlepšit sociální postavení handicapovaných

Projekty zaměřené na sociální podnikání mají různou podobu. Společná je pro ně snaha začlenit do běžných podnikatelských aktivit společensky nebo zdravotně handicapované osoby s cílem zajistit jim rovné příležitosti, zlepšit jejich sociální postavení ve společnosti a zvýšit jejich životní úroveň i sebevědomí.

Pro ty, kdo s podáváním projektových žádostí nemají zkušenosti, připraví ministerstvo speciální seminář a konzultace. Veškeré informace budou dostupné na www.esfcr.cz.

Zisk reinvestují do nových pracovních míst

„Sociální podnikání není totéž co charita. Sociální podnik musí být stejně úspěšný jako kterákoliv jiná firma. Lišit by se měl především v tom, jak nakládá se svým ziskem. Předpokládá se, že ho investuje zpátky, například do vytváření dalších pracovních míst pro osoby se ztíženým uplatněním na trhu práce,“ zdůrazňuje náměstek ministryně pro zaměstnanost a nepojistné sociální dávky Jan Marek.

Od roku 2013 podpořilo MPSV prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 122 sociálních podniků. Momentálně v ČR působí více než dvě stovky takovýchto podniků v různých oborech, od stavebnictví a průmyslové výroby, přes dopravu, potravinářství až po finanční služby, telekomunikace nebo podnikání v cestovním ruchu.