Ve velkých zahraničních korporacích působících v Česku bývá firemní kultura zahrnující vše od etického kodexu až po dress code striktně určena, zatímco v menších českých firmách je naopak možné ji budovat zapojením všech zaměstnanců.

Kultura na povel nefunguje

„Když v zahraniční centrále rozhodnou, že firma bude vyznávat ty a ty hodnoty, česká pobočka s tím nic nezmůže. Pokud jsou noví zaměstnanci s firemní kulturou podrobně seznámeni v rámci zaškolování, pak je vše v pořádku. Existují však i případy, kdy se nově příchozí vše dozvídají jen prostřednictvím e-mailu, aniž by o tom s nimi kdokoli diskutoval. V takovém případě pak sdělení často ani nečtou a už vůbec takovou kulturu nepřijímají za svou,“ vysvětluje Olga Hyklová, výkonná ředitelka personální agentury Advantage Consulting.

Podílet se na definici hodnot

Efektivnější cestou je podle ní zaměstnance do definování firemních hodnot přímo zapojit. V ideálním případě by firma měla uspořádat setkání, na němž by každý zaměstnanec mohl vyjádřit svou představu, jaká by podle něj společnost měla být. Společnou diskusí se pak doberou k hodnotám, které chtějí všichni uvést do praxe.

„Není těžké tyto hodnoty vymyslet, ale spíše se na nich dokázat shodnout a docílit toho, aby je všichni vzali za své. Nejnáročnější fáze pak přichází nakonec: uvedení hodnot do reálného života firmy,“ připomíná Hyklová.

Řídit se zdravým rozumem

Právě v létě může mnohé trápit striktní firemní kultura vyžadující formální dress code i v horkém počasí, kdy padají teplotní rekordy: „Chápu zaměstnavatele, kteří vyžadují stoprocentně formální oblečení i v letním počasí. Jako zákazník ale mnohem raději vidím zástupce firmy v tričku nebo v košili s krátkým rukávem než upoceného obchodníka v obleku. Některé firmy už to chápou a v létě ustupují u žen například od povinných punčoch nebo povolují boty s otevřenou špičkou místo lodiček. Oblíbený model je také civilní oblečení a oblek jen na schůzku se zákazníkem,“ popsuje své zkušenosti Olga Hyklová.

Firmy, které nemyslí jen na sebe

Velmi aktuálním trendem je společenská odpovědnost firem. Stále více zaměstnanců chce pracovat ve firmě, která myslí i na ostatní a nějakým způsobem pomáhá druhým nebo svému okolí. Ideálním konceptem je zapojení zaměstnanců do volby oboru, kde by chtěla firma pomáhat, po společné diskusi.

Zapojit do pomoci zaměstnance

„Úplně nejefektivnější je zapojení zaměstnanců prostřednictvím dobrovolnictví nebo podporou sociálně znevýhodněných lidí. U nás například zaměstnáváme dva nevidomé na vyhledávání vhodných uchazečů a pořádáme workshopy, kde podporujeme dospělé děti odcházející z dětských domovů, aby měly větší šanci uplatnit se na trhu práce. Tím, že se na tom zaměstnanci přímo podílejí, jsou na to hrdí a přijímají to za své,“ vysvětluje Olga Hyklová.

Příležitostí je dostatek

„Možností, jak může být firma společensky prospěšná, je spousta. Ať už se jedná o péči o zaměstnance, podporu různorodosti z pohledu pohlaví nebo etnika, ochranu přírodních zdrojů nebo pomoc komunitám v místě, kde společnost podniká. To je patrné i z projektů v soutěži TOP Odpovědná firma, kde oceňujeme ty nejlepší z nich,“ zdůrazňuje Pavlína Kalousová z přední platformy pro rozvoj trvale udržitelného podnikání v ČR Byznys pro společnost.