Škoda Auto považuje rozvoj technického vzdělávání a s tím spojený dostatek kompetentních a kvalifikovaných zaměstnanců za jeden z nejdůležitějších úkolů.

„Technické vzdělávání je pro nás klíčové, proto do této oblasti významně investujeme. Na našem učilišti si vychováváme špičkově vzdělané odborníky, kteří jsou zárukou budoucnosti společnosti,“ říká Bohdan Wojnar, člen představenstva Škoda Auto za oblast řízení lidských zdrojů.

Příprava na nové výzvy

Automobilka do vzdělávání významně investuje. Jen v loňském roce modernizovala Střední odborné učiliště strojírenské pomocí investic v hodnotě 55 milionů korun. „Zaměstnance bude nutné připravit na nové výzvy v oblasti virtuálního prostředí a digitalizace v rámci 4. průmyslové revoluce. Důležitá je v tomto směru i podpora vedoucích pracovníků a našeho sociálního partnera Odborů Kovo MB,“ dodal Wojnar.

Učiliště s tradicí

Střední odborné učiliště strojírenské má ve Škodovce tradici už od roku 1927. Od té doby se zde vyučilo 22 000 žáků, v současnosti se tu na své povolání připravuje téměř 1 000 budoucích odborníků. Žáci na učilišti získávají ve tříletém nebo čtyřletém studiu odborné vzdělání v technických oborech, které jsou primárně zaměřené na strojírenství a elektrotechniku. Jejich nabídka se navíc stále rozšiřuje.

Od září nový obor

V současnosti škola nabízí 13 učebních a maturitních oborů. V září nastoupí prvních 20 žáků na nový obor Mechatronik IT, který byl otevřen z důvodu budoucí poptávky po profesích v automobilovém průmyslu, na níž chce být firma včas připravena. Mechatronikům bude k dispozici nově vybudovaná učebna s nejmodernějším vybavením.

Odborné učiliště domácí automobilky patří k největším učilištím v České republice a zájem o studium neustále roste. Letos se do prvního ročníku přihlásilo téměř 900 uchazečů a začátkem září 261 nejúspěšnějších z nich, včetně 32 dívek, nastoupí.