Podle průzkumu jsou největší překážkou sladění pracovního života s osobním stagnující platy a rostoucí životní náklady, delší pracovní doba a náročnější povinnosti v práci i doma. Přibližně polovina manažerů na celém světě tráví v práci více než 40 hodin týdně a čtyři z deseti tvrdí, že jejich pracovní doba se za posledních pět let prodloužila.

Tito lidé dnes nehledají jen peníze, ale vyváženost mezi prací a osobním životem Magdalena Souček, EY

Nejvíce vzrostl počet pracovních hodin u generace narozené na přelomu tisíciletí (tzv. mileniáni nebo generace Y) a u zaměstnanců s dětmi. On-line průzkumu se zúčastnilo na deset tisíc respondentů ze tří generací: baby boomers (50–68), generace X (34–49) a generace Y (18–33).

Nehledají jen peníze

„Protože mladší generace přecházejí na vedoucí funkce a více žen nastupuje do zaměstnání, chtěli jsme být lépe informováni o problémech zaměstnanců v různých firmách z pohledu různých generací. Především jsme se zaměřili na generaci Y, jejíž zástupci začínají zakládat rodiny a zároveň se musí potýkat s náročnějšími úkoly plynoucími z větší odpovědnosti v práci. Tito lidé dnes nehledají jen peníze, ale vyváženost mezi prací a osobním životem. Chtějí sice dobrý plat, ale zároveň si chtějí také jít večer zacvičit, věnovat se svému partnerovi či dětem,“ říká Magdalena Souček, vedoucí partnerka EY v České republice a ve střední a východní Evropě.

Povinností přibylo, plat se nezvýšil

Třetina zaměstnanců na plný úvazek uvádí jako hlavní důvod ztížených podmínek ke zvládnutí práce a rodiny v posledních letech skutečnost, že plat se jim moc nezvýšil, ale pracovní povinnosti ano. Mezi další důvody patří náročnější povinnosti doma, delší pracovní doba a přírůstky do rodiny.

„Stále častěji také do zaměstnání nastupují ženy na mateřské dovolené. Musí překonat větší překážky, pokud se chtějí naplno věnovat kariéře. Někdy se musí naučit být v dobrém slova smyslu sobecké, jít si za tím, co chtějí, a nechat své okolí, ať se podílí na domácnosti či na výchově dětí. A to ne každá žena ve finále dokáže. Je to otázka priorit, ale pokud se ženy chtějí doopravdy prosadit, prosadí se,“ říká Magdalena Souček.

Pět důvodů výpovědí

Globální průzkum EY se rovněž zaměřil na klíčové důvody, proč zaměstnanci na plný úvazek podávají výpověď. Tyto informace jsou důležité pro společnosti, které si v době hospodářského oživení a nástupu mileniánů do vedoucích funkcí chtějí své zaměstnance udržet. Hlavních pět důvodů je: minimální růst platu, nedostatek příležitostí ke kariérnímu postupu, příliš přesčasových hodin, pracovní prostředí, které nemotivuje k týmové práci, a nadřízený neumožňující pružnou pracovní dobu.

„Když si dnes chcete zaměstnance udržet, nestačí jen na začátku důkladně vybírat z kandidátů. Peníze dnes motivují jen do určité míry. Musíte se proto nutně přizpůsobovat potřebám jednotlivých generací, ať je to flexibilní pracovní doba, nebo vhodná práce s rodiči na mateřské nebo otcovské dovolené. Klíčové je rovněž zaměřit se na talentované pracovníky napříč generacemi a pracovat s nimi, snažit se jim vyjít vstříc,“ vysvětluje Souček.

Představy lidí o práci

Kromě odpovídajícího platu a dalších zaměstnaneckých výhod patří k nejdůležitějším kritériím nového zaměstnání možnost pracovat pružně a mít neustále možnost pracovního postupu. Stejný podíl respondentů (74 %) uvádí práci v kolektivu kolegů i nadřízených, kteří podporují jejich snahu pracovat flexibilně. Další výhody spojené s pružnou pracovní dobou, které si zaměstnanci na plný úvazek přejí, zahrnují málo přesčasů a možnost čerpat v případě potřeby placenou rodičovskou dovolenou.