Firmy a instituce s víc než 25 zaměstnanci by měly mít čtyři procenta pracovníků s postižením. Pokud handicapované nepřijmou, mohou odebrat zboží a služby od firem s víc než polovinou postižených zaměstnanců. Když nesplní ani to, zaplatí sankci státnímu rozpočtu.

„Vykoupení“ přišlo na miliony

Ministerstva a úřady se loni "vykoupily" částkou téměř 15,71 milionu korun. Složily sumu za zhruba 250 postižených pracovníků, které nezaměstnaly. V resortech a ve dvanácti státních institucích bylo loni 23 574 míst. Z nich 946 mělo podle zákona připadnout postiženým. Celkem ale obsadili jen 407 míst, tedy 47 procent.

Situaci už v minulých letech kritizovala Národní rada osob se zdravotním postižením (NRZP). Podle ní by stát měl jít v zaměstnávání lidí s handicapem příkladem. Zástupci ministerstev si naopak stěžovali na to, že se k nim do konkurzů žádné osoby s postižením nehlásí.

Nejvíce zaplatilo vnitro

Nejvyšší obnos – přes pět miliónů korun – odvedlo loni do státní pokladny ministerstvo vnitra, pod které spadá i generální ředitelství hasičů či policejní vedení. Celkem 3,44 miliónu pak zaplatilo ministerstvo zahraničí za nepřijatých 55 osob s handicapem.

Mezi dvanácti velkými úřady se zaměstnáváním postižených neměly problém pouze Český báňský úřad a Správa hmotných rezerv. První instituce obsadila místo 3,4 úvazku skoro pět míst, druhá místo 13,5 místa měla 22 postižených zaměstnanců. Ani jednoho člověka s handicapem proti tomu nepřijaly antimonopolní úřad a Energetický regulační úřad.