Podle zástupců sdružení sektoru sdílených služeb ABSL (Association of Business Service Leaders in the Czech Republic) je v současnosti v České republice více jak 150 center sdílených služeb, která zaměstnávají přes 55 000 lidí.

Od základních služeb k sofistikovaným transakcím

„Stejně jako mnoho jiných servisních center jsme začínali s poskytováním základních transakcí a služeb v oblasti back-office. Extrémně rychlé předání know-how z obsluhovaných oblastí do plzeňské pobočky pomohlo talentovaným a motivovaným lidem vyrůst a stát se tak klíčem úspěchu rozvoje centra a přebírání dalších procesů,“ uvádí Franz Lesiw, generální ředitel centra sdílených služeb Sony DADC, a dodává: „Určujícím trendem pro další rozvoj segmentu sdílených služeb je přerod center poskytující základní služby v centra zajišťující sofistikované transakce s vysokou přidanou hodnotou.“

Bez jazyků to nejde

Významným předpokladem pro práci v segmentu sdílených služeb jsou jazyky. „Sdílené služby byly a jsou doménou zahraničních investorů, zejména anglosaských zemí. Také proto své služby nejčastěji dodávají v angličtině (až 49 %). Služby v němčině činí 17 % a třetí místo zaujímá francouzština s přibližně 6 %,“ potvrzuje Jonathan Appleton z ABSL.

Pro tento sektor jsou tak důležití zaměstnanci, kteří kromě angličtiny zvládají i další jazyk. "V Sony DADC zajišťujeme služby pro zákazníky v osmi zemích, zaměstnanci denně komunikují v sedmi jazycích. Vedle němčiny a francouzštiny u nás najdou uplatnění i uchazeči se znalostí španělštiny či severských jazyků,“ upřesňuje Franz Lesiw.

Atraktivní zaměstnavatel

Práce v tomto segmentu je atraktivní zejména pro příslušníky mladé generace. „Značnou část našich uchazečů o práci v Evropském centru sdílených služeb Sony DADC tvoří absolventi univerzit, v současnosti je to téměř 67 %. Nabízené pozice jsou pro ně zajímavé především proto, že zde mohou využívat a dále zdokonalovat znalost jazyků, rozvinout své schopnosti a naučit se novým dovednostem. Máme programy na osobnostní rozvoj, nabízíme různá školení, a lidé tak u nás dostávají šanci k dalšímu profesnímu růstu,“ vysvětluje Lesiw.

Dobrý start kariéry

Atraktivnost center sdílených služeb jako dobrého zaměstnavatele pro mladou generaci a zejména absolventy, potvrzuje i Jiří Halbrštát, marketingový manažer personální agentury ManpowerGroup.

„Centra sdílených služeb jsou dobrým startem kariéry. Firmy zpravidla do svých zaměstnanců investují právě v oblasti vzdělávání, ať už jsou to jazykové kurzy či různá školení v tzv. měkkých dovednostech. Absolventi se zde velmi rychle naučí korporátní kulturu, týmovou práci, jednání s lidmi či řešení krizových situací. To jsou zkušenosti, které se mladým lidem hodí nejen v jejich profesní kariéře, ale uplatní je i v osobním životě,“ zdůrazňuje Halbrštát.