Následují mladí zaměstnanci ve věku 21 až 25 let, pracovní úraz jich loni utrpělo 5 120. Podle zjištění inspektorů je nejrizikovější částí dne desátá až jedenáctá hodina dopolední, kdy se stalo celkem 4 259 úrazů.

Nejčastějším zdrojem vzniku pracovních úrazů jsou zejména různá břemena, stavební materiál, spojovací části (hřebíky, nýty), zemědělské výrobky (včetně semen, slámy), skladované výrobky, zemina či kámen.

Počet úrazů roste

„Loni bylo v České republice zaznamenáno celkem 45 058 pracovních úrazů s pracovní neschopností. Oproti roku 2013 je to o 950 úrazů více. Nejvíce z nich, celkem 35 432, což představuje 86 procent celkového počtu pracovních úrazů, se stalo v důsledku špatně odhadnutého rizika,“ uvedl generální inspektor Rudolf Hahn.

V uvedeném roce došlo i k 117 smrtelným pracovním úrazům, což je o čtyři více než v roce předešlém. Nárůst je podle Hahna způsoben zejména větším počtem smrtelných úrazů v působnosti Českého báňského úřadu.

Desetileté jubileum

Úřad, jehož hlavním úkolem je kontrolovat dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů včetně těch, které se týkají bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, si v těchto dnech připomíná deset let činnosti.