„Mladí lidé představují naši budoucnost a my i naši partneři si to uvědomujeme. Jsem rád, že se nám podařilo zahájit diskusi na parlamentní půdě o možnostech podpory zaměstnavatelů, kteří se rozhodnou mladé zaměstnat,“ uvedl na nedávném parlamentním semináři Torben Emborg, generální ředitel společnosti Nestlé pro ČR a SR.

Nedostatečné sepětí škol s praxí

Český vzdělávací systém je dlouhodobě kritizován za nedostatečné sepětí studentů s praxí. Výsledkem je nepřipravenost na nástup do zaměstnání. Absolventi se tak často musí spokojit s místem, které neodpovídá jejich specializaci a zaměření. „Zejména střední školství stojí před zásadní reformou, jejímž cílem by mělo být větší napojení na potřeby hospodářské sféry a lepší šance absolventů na uplatnění v praxi,“ uvedla místopředsedkyně výboru pro vědu, vzdělání, mládež, kulturu a tělovýchovu poslankyně Vlasta Bohdalová.

Aktuální údaje o nezaměstnanosti absolventů jsou alarmující. Podle dat ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) evidovala státní správa k 31. květnu letošního roku přibližně 118 tisíc nezaměstnaných do 29 let. Samotná míra nezaměstnanosti pak ve skupině obyvatel ve věku 15–19 let dosahuje 35,9 %, u mladých ve věku 20–24 let činí 12,7 % a 6,6 % představuje u obyvatel mezi 25 a 29 lety.

Speciální programy pro mladé

„Doba, kdy si jednotlivé podniky vychovávaly budoucí generace svých zaměstnanců, je dávno pryč. Odtržení praxe od vzdělávání má přitom jednoznačný dopad na zaměstnanost,“ komentoval situaci předseda výboru pro sociální politiku Jaroslav Zavadil.

Situaci se snaží změnit Aliance pro mladé, spojující tři desítky českých a slovenských společností. Ty se zavázaly aktivně se podílet na speciálních programech pro mladé, poskytovat jim pracovní příležitosti a také bezplatné kariérní poradenství.

„Domnívám se, že spojení státního a soukromého sektoru v oblasti zaměstnanosti mladých je třeba podpořit ze strany státu. O konkrétních nástrojích pojďme debatovat, ale již nyní se zřetelně nabízí podpora z evropských fondů pro zaměstnanost,“ zdůraznil předseda rozpočtového výboru poslanec Václav Votava.