Průzkum, jehož zadavatelem byl Karlovarský kraj, měl zjistit potřeby firem pro případné změny systému vzdělávání v regionu s důrazem na podporu technických oborů. "Byl osloven reprezentativní vzorek podnikatelských subjektů v Karlovarském kraji z různých oborů činností. Dotazník vyplnilo 67 firem, z toho 15 formou řízených rozhovorů. Tyto společnosti zaměstnávají celkově 18 procent zaměstnanců v celém Karlovarském kraji," uvedl ředitel Krajské hospodářské komory Stanislav Kříž.

Méně maturantů, více učňů

Plných 82 procent firem se setkává s problémy při získávání zaměstnanců. Firmy by uvítaly více a lépe technicky vzdělaných lidí s praktickými zkušenostmi a znalostí posledních trendů, méně nekvalifikovaných maturantů a více zručných učňů.

Jazyky jsou stále slabinou

Nejčastěji firmy hledají kvalitní absolventy ve strojírenských a elektrotechnických oborech, dále pak v cestovním ruchu, stavebnictví a zdravotnictví. Očekávaly by také větší ochotu pracovat a vyšší pracovní morálku zaměstnanců či uchazečů o zaměstnání a absolventů, lepší jazykové schopnosti absolventů, a to hlavně znalost němčiny.

Spolupráce se školami se zlepšuje

Dotazované společnosti v 69 procentech případů uvedly, že spolupracují se školami. Nejintenzivnější spolupráce je s Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou Sokolov, s Integrovanou střední školou Cheb a Západočeskou univerzitou v Plzni. Do budoucna jsou téměř všechny společnosti ochotny se školami spolupracovat. Konkrétní představu o formě spolupráce se školami má 85 procent z nich.