Za loňský rok eviduje databáze Národní knihovny přibližně pět set takto vydaných titulů. Vznikají i společnosti, které samonakladatelům podávají pomocnou ruku při produkci knihy a jejím marketingu.

Počet titulů poroste

„Zatím se jedná o stovky titulů, ale již v blízké době očekáváme, že produkce samonakladatelů půjde výrazně nahoru,“ říká Antonín Chadima ze společnosti Fraus Media, která provozuje vlastní e-shop s elektronickými knihami – Flexibooks.

„Aby měla kniha šanci zaujmout širší publikum, musí projít korekturou, být zalomena a mít pokud možno poutavou obálku. Pokud není autor schopen si tyto služby zajistit sám, pomůžeme mu je zprostředkovat,“ popisuje Antonín Chadima spolupráci s autory.

Již patnáct e-knih svépomocí

Příkladem autorky, které samonakladatelství odstartovalo druhou kariéru, je Marie Němcová, která se specializuje na obor digitální fotografie. V tradičních kamenných nakladatelstvích dříve vydala celkem dvanáct tištěných knih. Vzhledem k tomu, že její poslední knihy byly vytištěny na méně kvalitním papíru, což se odrazilo v nekvalitních reprodukcích, začala hledat jiného nakladatele v oboru elektronické knihy. „Po dvou letech neúspěšného hledání jsem se nakonec rozhodla sestavit si knihy sama, podle vlastní představy. Od té doby jsem vydala patnáct elektronických knih,“ rekapituluje Němcová.

Mezi knihami samonakladatelů převažuje nad beletrií odborná literatura, ať už jazyková, či učebnice a skripta. Ideální nástroj je to pro vysokoškolské pedagogy, kteří chtějí uvést svoje skripta například v angličtině a vejít tak ve známost v mezinárodní vědecké komunitě.