Vedle diskuze o potřebných koncepčních a systémových změnách v oblasti vzdělávání se účastníci věnovali i otázkám propojení byznysu a výzkumu či tomu, jak povzbudit zájem o studium technických oborů mezi žáky a jejich rodiči. Společnou snahou setkání bylo propojení výrobních firmem, technických škol, zřizovatelů škol, inovačních center a vědeckých institucí.

Půlmiliónový grant školám

Při příležitosti konání konference předala Škoda pěti středním školám šek v celkové výši 500 000 Kč. Prostředky z grantového programu Vzdělávání pro naši konkurenceschopnost, který byl vyhlášen pro Rok průmyslu a technického vzdělávání, jsou určeny na podporu zájmu studentů o technické vzdělávání.

V uvedených pěti případech budou věnovány na pořízení moderního vybavení učeben pro výuku technických předmětů, zavedení či úpravu učebních programů ve prospěch technických předmětů, k zatraktivnění výuky pro potenciální žáky nebo na praktické projekty samotných studentů.

Možnost odborné praxe pro studenty techniky

Kromě provozu vlastního učiliště Škoda intenzivně spolupracuje se třemi desítkami dalších středních škol a odborných učilišť a s předními technickými univerzitami v České republice i v zahraničí.

„Studentům technických oborů nabízíme možnost odborné praxe, vyučujícím odborné semináře a školám poskytujeme bezplatně učební pomůcky a technické vybavení pro výuku. Hodnota těchto aktivit dosahuje několika milionů korun ročně,“ sdělil při slavnostním předávání grantů Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti Škoda Auto zodpovědný za oblast řízení lidských zdrojů.