„Většina mladých lidí po ukončení vysoké školy nastoupí do zaměstnání, kde se s nimi v ideálním případě pracuje a firma je rozvíjí. Nebo nemají tolik štěstí a musí se spolehnout sami na sebe. Tradiční způsoby motivace a rozvoje u nové generace nefungují,“ sdělila Právu Magdaléna Prunerová ze vzdělávací společnosti MgC Group, která mimo jiné poskytuje firmám poradenskou činnost pro rozvoj zaměstnanců.

MgC Group spolupracuje s firmami v ČR, na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Rakousku a v Německu. O své zkušenosti se hodlá podělit 4. června v pražském Pentahotelu, a rozvířit tak debatu o možnostech strategického vzdělávání dospělých.

Stát se zaměřuje hlavně na rekvalifikace

„Stát v této oblasti nedělá mnoho, soustředí se spíše na rekvalifikace a podporu skrze evropské fondy. Koncepce podporující systém kvalitního vzdělání v pracovním procesu firmy nevnímají jako prioritní téma pro stát,“ uvedla Prunerová.
V diskusi, jíž se zúčastní představitelé univerzit, zkušení manažeři a trenéři, se bude hovořit o tom, jak vybrat kvalitní vzdělání podporující prosperitu firmy, jak hledat talenty a udržet si je, a mluvit se bude i o nových trendech v kvalitě vzdělávání.

Bez perspektivy hrozí silná fluktuace

„Pokud se české firmy nenaučí budovat loajalitu a perspektivu pro nově nastoupivší generaci zaměstnanců, budou stát před obrovským problémem silné fluktuace. Jeden ze stěžejních faktorů, jak o tyto zaměstnance pečovat, je nejen je vzdělávat, ale především strategicky plánovat jejich další rozvoj,“ dodala Prunerová.