Moje žena nastoupila do nemocnice k porodu císařským řezem. Lékař nám poradil, že by bylo dobré, kdybych si po porodu vzal pár dnů volna, abych se o manželku a malého mohl postarat. Jelikož jsem ale ve zkušební době, zaměstnavatel mi nechce dát dovolenou. Mám v takovém případě nárok na pracovní volno? Pokud ano, je placené nebo neplacené? A na jak dlouho?

Překážka v práci na straně zaměstnance

Zákoník práce (a spolu s ním i související nařízení vlády č. 590/2006 Sb.) vyjmenovává případy tzv. překážek v práci na straně zaměstnance, v jejichž průběhu je zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci – jinými slovy, je povinen poskytnout zaměstnanci pracovní volno, a to buď s náhradou mzdy (tedy placené) nebo bez náhrady mzdy (neplacené).

Mezi zákonné překážky na straně zaměstnance patří mimo dobře známou dočasnou pracovní neschopnost nebo mateřskou/rodičovskou dovolenou také ošetřování člena domácnosti v případech vypočtených v zákoně o nemocenské pojištění. Tento předpis řeší mimo jiné i situaci, kdy žena porodí a její stav bezprostředně po porodu vyžaduje ošetřování jinou osobou.

Pracovní volno pro ošetřování

Každý zaměstnanec (ať už manžel/partner nebo jakákoli jiná osoba žijící s novopečenou maminkou v jedné domácnosti) má tedy ze zákona nárok na pracovní volno bez náhrady mzdy v souvislosti s porodem, a to za předpokladu, že ošetřující lékař ženy uzná, že její zdravotní stav po porodu vyžaduje následné ošetřování jinou osobou. V takovém případě zaměstnavatel s uvolněním daného zaměstnance z práce sice nemusí souhlasit, avšak pracovní volno mu musí dát ze zákona.

Délka omluvené nepřítomnosti zaměstnance v práci přitom záleží na době, kdy je třeba ženu ošetřovat. Takové zhodnocení provede ošetřující lékař, který danému zaměstnanci zároveň vystaví potvrzení, na jehož základě mu bude náležet ošetřovné, které vyplácí místně příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení.

Doba nezbytného ošetřování ženy přitom není zákonem nijak omezena – v tomto směru záleží pouze na lékaři, jak zhodnotí zdravotní stav rodičky a tedy potřebnou dobu ošetřování. Dávky ošetřovného však zaměstnanci budou náležet pouze za prvních 9 kalendářních dnů ošetřování.

Shrnutí

V případě, že vaše manželka porodila císařským řezem, její zdravotní stav po propuštění z porodnice bude s největší pravděpodobností vyžadovat ošetřování jinou osobou. Svému zaměstnavateli tak můžete předložit potvrzení o potřebě ošetřování vaší ženy v souvislosti s porodem vystavené jejím ošetřujícím lékařem, na jehož základě je zaměstnavatel povinen poskytnout vám pracovní volno bez náhrady mzdy, a to bez ohledu na to, že jste ještě ve zkušební době.

Ušlou mzdu by vám poté měly alespoň částečně kompenzovat dávky nemocenského pojištění, tzv. ošetřovné, které vám na základě stejného lékařského potvrzení vyplatí místně příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení, a to za dobu prvních 9 kalendářních dnů ošetřování.

Odpovídala Lucie Hořejší z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.