Čtyři pětiny lidí považují podle rozsáhlého průzkum společnosti Jobs.cz. průběžné vzdělávání za dlouhodobě důležité pro své pracovní uplatnění. „Hlavním přínosem pro zaměstnance není obvykle nárůst mzdy či povýšení, ale to, že svou práci zvládnou rychleji a získají tak více volného času. Zároveň tím zvyšují svou cenu na trhu práce,“ říká manažer segmentu vzdělávání společnosti LMC, která provozuje server Jobs.cz, Jan Nehasil.

Hlavní je pocit uspokojení

Průzkum ukázal, že pro plných 82% lidí je motivací pro vzdělávání pocit uspokojení a naplnění vlastního zájmu. K individuálním potřebám vzdělávání zaměstnanců a manažerů přihlížejí například v Československé obchodní bance (ČSOB). Systém vzdělávání zde zohledňuje také aktuální potřeby i dlouhodobé strategické cíle. „Náš systém vzdělávání je tvořen jak dílčími kurzy, které reflektují nové požadavky jednotlivých profesních skupin zaměstnanců, tak kurzy standardizovanými i řadou rozvojových a adaptačních programů pro nové i stávající zaměstnance,“ říká HR manažer ČSOB Martin Vejplacha.

Praktické znalosti vedou

Průzkum dále ukázal, že zájem zaměstnanců o jazykové kurzy je převýšen zájmem o jiná odborná školení a nejazykové kurzy. To reflektuje i způsob financování vzdělávání. Mnohem větší počet firemních příspěvků jde na oblast nejazykovou. „Zde firmy hradí zcela či částečně 74% kurzů. Na jazykové kurzy pak zaměstnavatelé přispívají jen v 58% případů,“ komentuje výsledky průzkumu Jan Nehasil.

Roste zájem i o „měkké“ dovednosti

Vedle trvalého zájmu o jazykové a počítačové kurzy roste mezi zaměstnanci ČSOB zájem i o tzv. měkké dovednosti. To jsou kompetence v oblasti chování a komunikační dovednosti jako je řešení konfliktů, vyjednávání, asertivita, tvůrčí či týmové řešení problémů nebo strategické myšlení. Většinu těchto kurzů lze podle Vejplachy absolvovat formou e-learningu, jehož prostřednictvím v bance probíhají i všechna zákonem předepsaná školení.