Vyplývá to z výsledků rozsáhlého průzkumu mezd provedeného personální agenturou Grafton Recruitment.

Největší šanci na nadprůměrné mzdy mají vysokoškoláci s technickým vzděláním

Od začátku letošního roku je patrné oživení na trhu práce, nejde jen o rostoucí počet volných pracovních míst, ale i o zájem kandidátů změnit zaměstnání. „Aktuálně registrujeme asi o 20 % otevřených pracovních pozic více než v loňském roce,“ uvedl Martin Ježek, obchodní ředitel Grafton Recruitment, a dodal: „V roce 2014 došlo k reálnému zvýšení mezd o 2,0 %, což je nejvyšší hodnota od roku 2009. Pro letošek lze očekávat obdobnou míru růstu mezd jako loni, nicméně v určitých regionech mohou nové investiční projekty vést i k vyšší mzdové diferenciaci.“

Bránu otevírají jazyky

Z průzkumu je rovněž patrné, jaké znalosti či dovednosti přispějí k lepšímu finančnímu ohodnocení. „V prvé řadě je to znalost cizích jazyků, a to bez ohledu na obor. Dalším faktorem je úroveň vzdělání a oborové zaměření. Největší šanci na nadprůměrné mzdy mají vysokoškoláci s technickým vzděláním. Technické vzdělání je obecně branou k vyšším mzdám, a to platí i pro středoškolsky vzdělané lidi či kandidáty s odborným učňovským vzděláním. Výši mzdy ovlivňuje do značné míry i lokalita, ve které člověk práci hledá, PrahaBrno tvoří v tomto ohledu pomyslný vrchol,“ zdůraznil Martin Ježek.

Konkurence v IT

Největší konkurence mezi uchazeči i mezi samotnými firmami panuje tam, kde je pracovní trh nejdynamičtější, tedy v oblasti informačních technologii a telekomunikací. Pracovní trh je v tomto segmentu letos silně ovlivněn výstavbou nových globálních center technické podpory a rostoucí poptávkou po vnějších službách. Stále platí, že nedostatkovou profesí jsou zkušení programátoři. Zaměstnavatelé tak často přijmou i kandidáty, kteří zcela nedosahují jejich původních požadavků.

Nejvyšší mzdy se na všech IT pozicích drží tradičně v Praze, letos poprvé jsou však podmínky srovnatelné s Prahou i v Brně. Na některých pozicích jsou běžné výplaty přesahující 100 000 Kč měsíčně.

Poptávka převyšuje nabídku

Průmysl čelí problému větší poptávky po odbornících, než jaká je nabídka. Již v loňském roce byla patrná vzrůstající poptávka po uchazečích s technickým vzděláním. V současnosti hlad po technicích ještě sílí. Celá řada firem úspěšně překonala krizi v zeštíhlené podobě, nyní však dochází k expanzi a s ní souvisejícím intenzívním náborům nových pracovníků.

„U určitých kvalifikovaných specialistů již dochází k převisu poptávky nad nabídkou, a tak firmy, které chtějí kvalitní pracovníky získat, musejí nabízet více, než je na trhu obvyklé. Příležitost tak často dostávají i absolventi a zlepšuje se i postavení středoškolsky vzdělaných specialistů, zejména pokud jsou jazykově vybaveni,“ vypočítává Ježek.

Mezi absolventy loví i marketing

V oblasti obchodu a marketingu firmy stále častěji inklinují k tomu, že si vyhledají na trhu talenty, které posléze zaměstnají na bázi stáží nebo juniorských pozic. Tato praxe představuje pro absolventy velkou příležitost. Trendem v oblasti marketingu je růst počtu pozic on-line marketingových specialistů a manažerů. Firmy podle Ježka od kandidátů očekávají hlubokou znalost oboru, často s přesahem do IT, a zároveň komunikační schopnosti a manažerské kompetence. Výborná znalost angličtiny je pro většinu marketingových pozic nezbytná.

Zaběhnuté firmy vylepšují benefity

V posledním roce lze zaznamenat velkou změnu podmínek pro zaměstnance v již zaběhnutých společnostech. Většina firem si uvědomuje rostoucí konkurenci na trhu a přistupuje k vylepšování balíčku benefitů, mzdových podmínek a možnosti externích školení. Mzdový nárůst byl zaznamenán zejména u pracovních pozic se znalostí německého jazyka. Obecně jsou podle závěrů průzkumu mzdové podmínky v Praze a v Brně srovnatelné a jsou zhruba o 20 % vyšší než v jiných regionech ČR.