Žáci oborů z oblasti stavebnictví, strojírenství, chemie, potravinářství, zemědělství a také kožedělné a obuvnické výroby proto dostávají od Zlínského kraje finanční odměnu v rozmezí od tří set do pěti set korun měsíčně s perspektivou získat jednorázovou prémii pět tisíc korun za úspěšné absolvování studia a každoroční bonus za vysvědčení s vyznamenáním ve výši minimálně 1500 korun.

Motivační systém se osvědčil

„Motivační systém podpory řemesel v odborném školství zavedl Zlínský kraj v roce 2007 jako vůbec první z českých a moravských krajů. Velmi dobře se osvědčil a je kvitován zejména ze strany podniků a regionálních firem, kterým se takto připravují budoucí kvalifikovaní zaměstnanci,“ řekl krajský radní Petr Navrátil (ČSSD), zodpovědný za oblast školství, mládeže a sportu.

Nejvíce je obráběčů kovů, ševci chybí

Momentálně je do systému podpory řemesel zapojeno 16 středních škol a v jejich rámci 401 žáků prvních ročníků, 383 žáků druhých ročníků a 330 žáků třetích ročníků. Nejpočetněji je zastoupen obor obráběč kovů, dále je to instalatér a strojní mechanik. Naopak zcela neobsazen zůstává v kdysi tradičně ševcovském baťovském regionu obor výrobce obuvi.

Na dotace dosáhnou i žáci soukromých škol

Finanční prostředky na podporu učňovských oborů schvaluje krajské zastupitelstvo na základě návrhu krajské rady, letos se v rozpočtu Zlínského kraje počítá s uvolněním částky 4 400 000 korun. Dotace se vztahují nejen na školy krajské, ale i na školy soukromých zřizovatelů.

Šikovní absolventi se nemusí bát o práci

„Považuji za velmi pozitivní, že díky systému podpory řemesel se nám daří získávat mezi mládeží zájemce o učňovské obory, které jsou žádány na trhu práce a šikovným absolventům zaručují bezproblémové uplatnění v praxi. Stejně tak mě těší i trend sílícího zájmu o technicky zaměřené maturitní obory, který se ve Zlínském kraji začíná pozvolně projevovat,“ řekl radní Petr Navrátil.