Pracuji jako administrativní pracovník s kratší pracovní dobou (poloviční úvazek) u zaměstnavatele, který poskytuje nebankovní úvěry. Chtěla bych si přivydělat a naskytla se možnost nastoupit jako vedoucí pobočky u další společnosti, která se ale zabývá mimo jiné stejnou činností. Musím tuto změnu hlásit svému zaměstnavateli a může mi v nástupu u druhé společnosti nějak bránit?

Zákaz konkurence

Zákoník práce zakazuje zaměstnancům přivydělávat si při zaměstnání, pokud by tím konkurovali svému zaměstnavateli, ledaže by s tím jejich zaměstnavatel souhlasil. Po skončení pracovního poměru už zaměstnanci mohou bývalému zaměstnavateli konkurovat bez omezení, pokud tedy nejsou vázáni konkurenční doložkou.

Nehraje přitom roli, jak by zaměstnanec chtěl konkurovat – jestli si založí vlastní společnost, kde se stane jednatelem, bude podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná, nebo nastoupí ke konkurentu zaměstnavatele jako zaměstnanec na pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce. Není dokonce ani podstatné, jestli zaměstnanci jeho činnost skutečně přinese ovoce v podobě výdělku – podstatné je, že provádí činnost, při které se obvykle výdělek dostaví.

Činnost zaměstnavatele versus druh práce

Důležité je, že zákoník práce neváže zákaz konkurence na to, aby zaměstnanec konal u obou zaměstnavatelů stejnou práci. Jde o to, zda se zaměstnavatel a zaměstnanec (nebo společnost, pro kterou pracuje) můžou dostat do konkurence – tedy jestli se shoduje jejich předmět činnosti. Jinými slovy, není možné, aby zaměstnanec nastoupil za trvání pracovního poměru ke konkurenci a oháněl se tím, že bude dělat úplně jinou práci.

Porušení zákazu konkurence

Pokud zaměstnanec chce nastoupit ke konkurenci (či zahájit konkurenční podnikání), musí získat předchozí písemný souhlas zaměstnavatele. Když o souhlas nepožádá nebo mu jej zaměstnavatel nedá a zaměstnanec přesto začne konkurovat, porušuje tím své pracovní povinnosti a zaměstnavatel může reagovat výtkou či výpovědí nebo dokonce okamžitým zrušením. Pokud by zaměstnanec způsobil zaměstnavateli škodu (například vynášením důvěrných informací), byl by povinen mu ji nahradit.

Shrnutí

Než tedy využijete nabídku konkurenční společnosti a nastoupíte k ní jako vedoucí pobočky, musíte toto oznámit svému zaměstnavateli a požádat ho o písemný souhlas. Zaměstnavatel by vám souhlas neměl odpírat bezdůvodně a měl by vám případně vysvětlit, proč vám souhlas odmítl dát. Pokud vám zaměstnavatel souhlas udělí, můžete ke konkurenci nastoupit, ale dávejte pozor, abyste svého zaměstnavatele nepoškozovala, například neprozrazovala důvěrné skutečnosti.

Odpovídal Michal Vrajík z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.