Ceny FČOK jsou součástí Roku průmyslu a technického vzdělávání. Soutěžící se mohou přihlašovat do 7. května 2015 na registračním webu www.ccft-fcok.cz/prix. Vedle hlavního organizátora cen, Francouzsko-české obchodní komory, podpoří projekt také institucionální a firemní partneři – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Komerční banka a Veolia.

Kvalifikovaných techniků je nedostatek

„Má-li si Česká republika dlouhodobě udržet vysokou úroveň průmyslové výroby a nadále ji rozvíjet, je nutné usilovat o propagaci a popularizaci průmyslových profesí. Již dnes řada výrobních závodů upozorňuje na nesoulad mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce v oblasti kvalifikovaných absolventů technických oborů. To ukázal i náš nedávný průzkum,“ uvedl Constantin Kinský, předseda Francouzsko-české obchodní komory.

Absolventům chybí praxe

Průzkum FČOK z února letošního roku ukázal, že většina dotazovaných firem zaměstnávajících čerstvé absolventy odborných škol a učilišť naráží na jejich nedostatečnou praktickou připravenost. Již dnes pociťují firmy nedostatek některých profesí a tato situace se podle nich v budoucnu nezlepší.

Mladí se na techniku nehrnou

Hlavním důvodem, proč budou řemesla v budoucnu chybět, je nezájem mladých lidí o studium technických oborů. Situaci může pomoci zlepšit stát větší propagací technických oborů a zvýšením jejich atraktivity, ale také právě zaměstnavatelé vytvářením vlastních vzdělávacích programů a formou spolupráce s odbornými školami a učilišti.

Může se Vám hodit na službě Firmy.cz: