Poradenství by totiž mělo být dostupné nejen dětem a mladým lidem postaveným před první kariérní rozhodování, ale i dospělým vracejícím se na trh práce, nezaměstnaným i zaměstnaným, či lidem vstupujícím do důchodového věku. Vítězové soutěže, která se koná ve spolupráci se slovenským Centrem Euroguidance, se zúčastní studijní návštěvy poradenských institucí ve Velké Británii.

Zmapovat dostupné služby

„Národní cena kariérového poradenství se od svého počátku v roce 2009 snaží mapovat dostupné služby kariérového poradenství a propagovat kvalitní projekty mezi veřejností i na mezinárodní půdě. O tom, že se to daří, svědčí celá řada oceněných projektů,“ uvedla za organizátory soutěže Jitka Morčušová.

Inspirace pro ostatní

„Myslím si, že ve školství pracuje mnoho šikovných kolegů, kteří vykonávají každodenní mravenčí práci. Neměli by se bát pochlubit se tím, co dělají, co mnohdy považují za samozřejmost, ale ono to ve skutečnosti tak samozřejmé není. Současně se jejich činnost může stát inspirací pro jiné,“ říká o výhře v soutěži oceněná výchovná poradkyně Lenka Fasorová z Gymnázia Jihlava.

Orientovat se v nabídce světa práce

Vzhledem k měnícím se potřebám trhu práce se kariérové poradenství stává stále významnější službou, podporující lidi, aby si našli své uplatnění ve společnosti, zorientovali se ve vzdělávací nabídce i ve světě práce.
Uzávěrka letošní soutěže je 10. června 2015. Slavnostní vyhlášení proběhne v září tohoto roku. Informace o všech předešlých ročnících jsou dostupné na webových stránkách www.euroguidance.cz.