Vytvoření míst pro lidi evidované na úřadech práce podnik zavádí nově jako součást sociálního programu v Koncepci strategického rozvoje LČR na roky 2015 až 2019. Lesům ČR patří polovina lesů v zemi.

Budou v pracovním poměru

„Chceme se jako státní podnik chovat společensky odpovědně,” řekl Szórád. Nezaměstnané podnik vezme do pracovního poměru. V lesích budou čistit les a příkopy od odpadků, likvidovat černé skládky, vyvětvovat lesní porosty, čistit svodnice u lesních cest, pomáhat při pěstební činnosti. „Měsíčně by si mohli vydělat kolem 14 500 korun hrubého. Odpovídá to mzdě našich stálých výrobních dělníků v pěstební činnosti,” uvedl Szórád. Osobní náklady na vytvoření plánovaných až 178 míst podnik odhadl na 50 miliónů korun.

Příležitost pro lidi se vztahem k přírodě

Při vytváření nových míst podnik navázal spolupráci se 49 úřady práce, které v rámci svých programů poskytují finanční příspěvek na zřízení míst. „Preferujeme lokality s vysokou nezaměstnaností. Práce je vhodná pro lidi, kteří mají určitý vztah k přírodě a nevadí jim manuální práce venku. Nepožadujeme speciální kvalifikaci," uvedl Szórád.

Program bude pokračovat

Program tvorby sezónních míst pro nezaměstnané bude pokračovat i v dalších letech a měl by mít stoupající trend. Například v roce 2017 by měly LČR vytvořit asi 390 pracovních míst a v roce 2019 by jich mělo být přes 460. Projekt si LČR vyzkoušely loni v Krušných horách, kde přes počáteční potíže nakonec sezónní práci získalo 30 lidí.

Lesy ČR loni podle předběžných výsledků zvedly čistý zisk o pětinu na rekordních 4,79 miliardy korun. Loňské tržby z prodeje výrobků a služeb by měly být 12 miliard korun, z toho za dříví utržila firma 11,1 miliardy korun.