„Počet návštěvníků a vystavujících firem se za poslední tři roky stabilizoval. Stejně jako loni se i na letošním veletrhu představila necelá stovka vystavovatelů a areálem pražského Výstaviště prošlo zhruba 13 tisíc zájemců o práci. Veletrh je tak nejen přehlídkou možností, ale i místem reálného setkávání uchazečů o zaměstnávání s potenciálními zaměstnavateli,“ připomněl Jan Novotný, ředitel pro strategii a vnější vztahy společnosti Incheba Expo Praha.

Poradili, jak se vyvarovat chyb

Pořadatelé spolu s partnery připravili pro návštěvníky desítky zajímavých přednášek a workshopů. „Zájemcům jsme se v průběhu obou dnů snažili formou přednášek, diskuzí i individuálních konzultací na stánku poradit, jak se vyvarovat nejčastějších chyb při hledání práce a jak si naopak osvojit dovednosti, které jsou v tomto nelehkém procesu zásadní,“ představil blíže program veletrhu Petr Langer, specialista na segment práce ve společnosti Annonce, která byla mediálním partnerem veletrhu.

Nepodléhat trudomyslnosti

Letošní ročník veletrhu se zaměřil na problematiku zaměstnávání lidí nad 50 let. „Hlavním poselstvím letošního veletrhu bylo upozornit návštěvníky na to, že i po padesátce je důležité nepodléhat trudomyslnosti a aktivně hledat nové zaměstnání," zdůrazil Novotný. Toto poselství se neslo i čtvrteční panelovou diskuzí, které se účastnili odborníci z různých segmentů trhu a státních institucí. Zastoupení zde měl Úřad práce a Česká správa sociálního zabezpečení, právní pohled přinesl Petr Kropáček ze společnosti Kropáček Legal.

Nevzdávat se

Povzbuzením pro všechny přítomné byl příběh energické Ivany Skalské. „Hledání práce je únavný a často demotivující proces. Ale i díky spolupráci s odborníky jsem si uvědomila, že v každém věku máme svoji cenu, a rozhodně se nevzdávám,“ říká s úsměvem žena, která loni prošla osobním koučingem pod vedením Annonce a našla si práci.

Zajímavý program i pro příští rok

Současně s veletrhem Jobs Expo probíhal na pražském Výstavišti také mezinárodní a vzdělávací veletrh Lingua Show 2015, který upozorňoval na důležitost jazykové vybavenosti uchazečů o práci. „Pro další ročník bychom rádi zachovali tento koncept veletrhu. Kromě zaměstnávání lidí nad 50 let bude velmi důležité i téma učňovského školství. Současně oslovíme také Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, abychom ještě více prohloubili přímý kontakt mezi zájemci o práci a jejími poskytovateli,“ prozradil o plánech do budoucna Jan Novotný.