Pracuji u jednoho zaměstnavatele již 12 let jako mzdová účetní. Nyní mi zaměstnavatel oznámil, že se už nebudu věnovat mzdám a místo toho se mám přesunout do vedlejší účtárny, která se zaměřuje na finanční účetnictví, se kterým nemám takřka žádné zkušenosti. V pracovní smlouvě mám sjednanou pracovní pozici – účetní. Můžu se proti tomu nějak bránit?

Druh práce vs. pracovní náplň

Zaměstnavatel má možnost přidělovat zaměstnanci jakoukoliv práci, která odpovídá sjednanému druhu práce v pracovní smlouvě. Sjednaný druh práce tak určuje hranice konkrétních pracovních činností, které smí zaměstnavatel po zaměstnanci vyžadovat.

V praxi je tedy klíčové, nakolik široce / úzce byl druh práce sjednán – je-li sjednán šířeji a není-li tak jednoznačné, co vše bude zaměstnanec na dané pozici vykonávat (například jako IT technik), pak je zaměstnavatel povinen nejpozději do jednoho měsíce od vzniku pracovního poměru zaměstnance písemně informovat (kromě jiného) o bližším označení druhu práce, tedy o jeho pracovní náplni.

Na rozdíl od druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě však zaměstnavatel určuje zaměstnanci pracovní náplň jednostranně, tedy bez souhlasu zaměstnance. Zaměstnavatel tak může jednostranně upravovat pracovní náplň zaměstnance dle svého uvážení a své potřeby. Přitom je však vázán tím, aby náplň práce nevybočila ze sjednaného druhu práce.

Práce mimo sjednaný druh práce

Jestliže zaměstnavatel požaduje po zaměstnanci pracovní činnost nad rámec sjednaného druhu práce, pak zaměstnanec může takovou činnost odmítnout, nebo se může se zaměstnavatelem dohodnout na změně pracovní smlouvy (uzavření tzv. dodatku k pracovní smlouvě).

Další možností je uzavření nového pracovněprávního vztahu, tj. uzavření dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, či další pracovní smlouvy. V takovémto případě však druhý pracovněprávní vztah u stejného zaměstnavatele musí být sjednán na jiný druh práce, než v prvním vztahu. U jednoho zaměstnavatele tedy lze pracovat například jako finanční účetní v pracovním poměru a jako mzdová účetní na dohodu o pracovní činnosti.

Shrnutí

Ve vašem případě máte v pracovní smlouvě vymezen druh práce poměrně široce - účetní. Z toho vyplývá, že zaměstnavatel vám nemusí přidělovat práci mzdové účetní, ale může vám (i bez vašeho souhlasu) začít přidělovat práci například finanční nebo skladové účetní, protože i tyto činnosti spadají pod sjednaný druh práce účetní.

Pokud byste však v pracovní smlouvě měla sjednán druh práce na pozici mzdová účetní, pak by po vás zaměstnavatel nemohl vyžadovat vedení jiné účetní agendy. Pokud by tedy zaměstnavatel chtěl, abyste začala pracovat jako finanční účetní, pak by se s vámi musel nejprve písemně dohodnout o změně pracovní smlouvy.

Odpovídali David Borovec a Jakub Lejsek z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.